mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên


Mục lục bài viết

Mối quan hệ giữa khoa học và triết học đã được làm rõ trong suốt lịch sử tồn tại và phát triển của khoa học tự nhiên và bản thân triết học từ thời cổ đại cho đến thời cận đại. Đây là mối quan hệ mật thiết, có qua có lại. Đặc biệt Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên Chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thông qua nội dung bài viết.

Triết học là gì?

Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như đồng thời (khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên) ở một số trung tâm cổ đại của nền văn minh nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp,..

Triết học là hoạt động tinh thần biểu hiện năng lực nhận thức, đánh giá của con người, nó tồn tại với tư cách là một hình thái ý thức xã hội. Trên thực tế, có nhiều định nghĩa khác nhau về triết học nhưng đều chứa đựng những nội dung cơ bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cộng đồng. cuộc sống nói riêng, và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới hình thức duy lý.

Theo định nghĩa của Giáo trình Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, “Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó ” .Triết học ra đời là do hoạt động nhận thức của con người nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Làm Trắng Răng Trong 1 Phút Photoshop

Khoa học là gì?

Có nhiều quan niệm khác nhau về khoa học nhưng nhìn chung có thể hiểu khoa học là một quá trình nghiên cứu nhằm khám phá và phát minh ra những tri thức mới, lý thuyết mới về tự nhiên và xã hội, nâng cao lượng tri thức của nhân loại. Những kiến ​​thức hay lý thuyết mới này, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp nữa. Khoa học bao gồm hệ thống tri thức về các quy luật vật chất và sự vận động của vật chất, các quy luật tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống tri thức này được hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở hiện thực xã hội.

Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

Triết học và khoa học tự nhiên xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển trên cơ sở các điều kiện kinh tế – xã hội và chịu sự chi phối của những quy luật nhất định. Đồng thời giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Lịch sử hình thành và phát triển hơn hai nghìn năm của triết học và khoa học tự nhiên đã cho thấy hai lĩnh vực tri thức này luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Triết học có vai trò to lớn đối với sự phát triển của khoa học nói riêng. Và ngược lại, ứng với từng giai đoạn phát triển của khoa học, nhất là khoa học tự nhiên, triết học cũng có bước phát triển.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Tổng Hợp Phím Tắt Thú Vị Trên iOS 16.4

Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên Trong mỗi thời kỳ từ cổ đại, trung đại, phục hưng-cận đại, cận đại đều có sự khác biệt.

Khoa học tự nhiên mới hình thành từ thời cổ đại, còn sơ khai và nằm trong triết học, triết học tự nhiên. Khoa học tự nhiên phụ thuộc vào triết học. Ngoài ra, khoa học tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển các khái niệm triết học khi tri thức khoa học tự nhiên còn rời rạc, sơ sài và chưa có tính hệ thống, hình thành khái niệm thô sơ. về thế giới – quan niệm duy vật tự phát, sau này được thay thế bằng quan niệm siêu hình.

Sự phát triển của triết học kinh viện thời Trung cổ đã nâng cao sức mạnh của niềm tin tôn giáo, đánh bại lý trí – vốn đã được đề cao từ thời cổ đại trước đó. Điều này đã thủ tiêu khoa học, trước hết là khoa học tự nhiên, và mở đường cho thần học phát triển. Qua đó, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của quan niệm triết học đối với sự phát triển của khoa học.

Vào thời Phục hưng, khái niệm triết học với tư cách là “mẹ” của các ngành khoa học đã xuất hiện từ thời cổ đại, bị lãng quên trong thời Trung cổ, nay đã được phục hồi. Sau đó, khái niệm này phát triển thành khái niệm triết học là “khoa học của các khoa học” trong thời hiện đại. Lúc này, triết học phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên, một lần nữa lý tính triết học và nhận thức khoa học đã vượt lên trên lý luận thần học và tín ngưỡng tôn giáo (theo nguyên tắc phủ định biện chứng trong triết học Mac – Lênin: lý tính – tín ngưỡng – lý do).

Tham Khảo Thêm:  Cách bấm máy tính nguyên hàm 580VN Plus, 570VN plus

Thời cận đại, đặc biệt là khoa học tự nhiên đầu thế kỷ XIX đã có bước phát triển mới, chuyển từ giai đoạn thực nghiệm sang giai đoạn khái quát lý thuyết. Quan điểm siêu hình không còn phù hợp với sự phát triển của khoa học tự nhiên, cản trở sự phát triển của khoa học tự nhiên.

Để khoa học tự nhiên thoát khỏi phương pháp tư duy siêu hình, cần phải thay đổi quan niệm về thế giới, cần khái quát những thành tựu mới của nó để xây dựng quan điểm biện chứng duy vật trong nhận thức tự nhiên. , tức là chuyển từ quan niệm siêu hình sang quan niệm biện chứng.

Điều này cho thấy ảnh hưởng của khoa học tự nhiên đến việc thay đổi các quan niệm triết học. Đây là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa duy vật biện chứng luôn gắn liền với những thành tựu của khoa học hiện đại, nó vừa là sự khái quát những thành tựu của khoa học hiện đại, vừa có vai trò to lớn đối với sự phát triển của khoa học hiện đại. sự phát triển của khoa học hiện đại.

Dưới đây là những suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề này Mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên tới bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *