giáo án toán 8 theo định hướng phát triển năng lực


Giáo án toán 5 hoạt động | Lớp 6, 7, 8, 9 | full link giáo án đại số, hình học lớp 6, 7, 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh Giáo án toán lớp 6, 7, 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực được soạn theo 5 bước Có đầy đủ tài liệu chia sẻ trên blog.

Tải full khối 6, 7, 8, 9 | Vẽ hình rõ nét | Giáo án toán 5 hoạt động

File fshare đang cập nhật, vui lòng chờ ngày 28/11

  1. Đề thi giữa kì Toán 6 | kiểm tra định kỳ
  2. Tài liệu toán lớp 6, 7, 8, 9 | PowerPoint
  3. TOP 10 ĐÁNH GIÁ TOÁN HỌC
  4. KỸ SƯ MẤT TÍCH | GIẢI THEO PHƯƠNG TRÌNH | Blogtailieu.com

Giáo án Toán 5 Hoạt động hình học 6 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1Rg2lH9i4vcrFLN0Ga3DcQrhzecAm7V70 (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án Toán 5 Hoạt động Số học 6 Chương (3)


Mã tài liệu: id=1eN0x5K7ycoZjwr32mYu7bYOB6yIRTtkM (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Toán 5 Hoạt động Số học 6 Chương (1) s


Mã tài liệu: id=1Vn2zDaBUaIN5jKYlcu9vb7ZX8kHV4XIn (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Toán 5 Hoạt động Số học 6 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1rGnxIkkhieLzkOhKI-ErZLJUgjE5_oZh (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Toán 5 Hoạt động Hình học 6 Chương (2)


Mã tài liệu: id=1AWlsBZKy-A18wr_XuCZNIobCSJbA8MDg (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Toán 5 Hoạt động Số học 6 Chương (2)


Mã tài liệu: id=13Ts75kHn3nmTQXsVVbfaiQxDgBfkCUst (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 7 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1wr6ljQn6PFIVJahM_sTPNvS2iHq5A3hl (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Tham Khảo Thêm:  cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 7 Chương (2)


Mã tài liệu: id=1q96iNe7i4UAllGyZWr0oNHkT1LVWnS1W (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 7 Chương (3)


Mã tài liệu: id=1kmZbI4xNwdftzYGzATLVYU-SznmeULTZ (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Đại số 7 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1ja76S_mZ0mMKboKmjYjqMfgXdN69B2kU (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 7 Chương (2b)


Mã tài liệu: id=1_cNQFOuXH-aKTojOwzkOifMZy8U1cS7r (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Đại số 7 Chương (4)


Mã tài liệu: id=1JrbsRPCA6RzDXd3VT6KT8euWX47uKrNS (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Đại số 7 Chương (3)


Mã tài liệu: id=1IUtCMHjQtbJxN55GukJRp6OOQQCLozCi (giáo án thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Đại số 7 Chương (2)


Mã tài liệu: id=1AALMjNLQADfK1I-AM9sztQ7MWeXnC9LN (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 8 Chương (2)


Mã tài liệu: id=1XM39U3c4Q1QPjBrjeesauSL4DhnYf5uU (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (2)


Mã tài liệu: id=11dwR-XGoB0Helv6ALqbnLxXAv5uQ6od0 (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 8 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1v0Mcgwk1VoyKWtcrosX9Dem9rizSsi7W (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (1)


Mã tài liệu: id=1Z4Qtfm2djLdIzQbbxawF-0c5Fx3RyaU- (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 8 Chương (4)


Mã tài liệu: id=1PBiBOs1g88U43HKVuTYanUYWTDRO4IkF (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 8 Chương (3)


Mã tài liệu: id=10IB1tG7UKbixQhCdNsaniGF24cMj2VoF (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài tập có đáp án chi tiết về thế giới sống môn sinh học lớp 10

Giáo án 5 Hoạt động Hình học 8 Chương (2b)


Mã tài liệu: id=1Ccaw_54MnTDB0p8xAiofVaatUJQ0StQm (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (4)


Mã tài liệu: id=1cPeq-CNmHdCdxs0YrO0NDbRBkLQPFYFw (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án 5 hoạt động Đại số 8 Chương (3)


Mã tài liệu: id=1FIriskRJKaR12GNgESj9jiG8cYYrs4Ve (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (1)


Mã tài liệu: id=12bVil6H0JzWLAQt3ONTF_UqRG89m4k7y (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (3)


Mã tài liệu: id=17ebY5xiH2HAfNFV_uLjA__iXWCGE5ols (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án Bài 5 hoạt động 9 giờ Tuần 1 – Kỳ 3


Mã tài liệu: id=16KQ9q-w7bRrIo56NSy4XQn7rdrZHAyNc (giáo án do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Hình học 9 – Chương (3)


Mã tài liệu: id=1dMEFt3amBjdEdH0oAlnPGmjIxuxFYKda (giáo án chia sẻ của thầy Hy Vân)

Giáo án Đại số 9 – Chương (4)


Mã tài liệu: id=1tEQjx0sYVGRPaJ18p30P3Kc52HqPISH- (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (1)


Mã tài liệu: id=1z41Yftx-KMiOeX0HHK1BdT_vfAUH8Ppc (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Giáo án Đại số 9 – Chương (3a)


Mã tài liệu: id=1tnYxCId-WrM_zekAfqc8k-HMVNYCaoMe (giáo án chia sẻ của thầy Hy Vân)

Giáo án Đại số 9 – Chương (2)


Mã tài liệu: id=1m1bzQNMxwLDeYSmgFMPoF6nQjlrryG2Y (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Bài Hình Học 9 – Chương (4 s)


Mã tài liệu: id=1_mxAv1ZZSvQh_gKMx-wMDSILxlFM51Dt (giáo trình do thầy Hy Vân chia sẻ)

Bài Hình Học 9 – Chương (4)


Mã tài liệu: id=1SiWzfefMb0X-phVKZ0A0EZp5OSFrBlmS (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Bài Hình Học 9 – Chương (2)


Mã tài khoản tài liệu:id=1Zw24xbS9mjXyfDeJjs22LU9PFpWk2b9a (giáo án thầy Hy Văn chia sẻ)

Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài tập có đáp án chi tiết về phương trình chứa căn môn toán

Đánh giá bài viết này

Related Posts

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me Hellraiser 2022 là phần tiếp theo của bộ phim một thời cùng tên nhưng…

nói về sở thích bằng tiếng anh

Bạn thích nghe nhạc, đọc sách hay xem phim? Bạn nào biết cách diễn đạt một đoạn văn nói về sở thích sao cho trôi chảy, mạch…

de thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh lớp 4 ôn thi học kì 2…

trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn

Trò chơi điện tử là trò tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn mải chơi mà sao nhãng việc học và phạm những sai lầm khác. Em hãy…

giáo án tự nhiên xã hội lớp 3

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức theo CV 2345 Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức…

giá trị nhân đạo vợ chồng a phủ

Đề tài: Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *