đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2017


Đánh giá bài viết

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2017-2018 theo Thông tư 22 gồm 6 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học. đề thi học kì 2 lớp 4 Đề thi này có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2. Đồng thời, đây cũng là một tài liệu. Tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô khi ra đề thi học kỳ cho học sinh. Sau đây mời quý thầy cô và các em tham khảo và tải về trọn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi học kì 2 lớp 4 được tải nhiều nhất

 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22
 • 15 đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

đề thi học kì 2 lớp 4

 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đáp án và biểu điểm đề thi học kì 2 môn toán lớp 4
 • Đề cương và đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 – Câu 2
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương và câu hỏi ôn tập học kì 2 Tiếng Việt lớp 4
 • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4
 • Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử, Địa lớp 4
 • Ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4
 • Tin học lớp 4 đề thi học kì 2
 • Đáp án và biểu điểm kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 4
 • Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
 • Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
 • Đáp án và biểu điểm kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Khoa học
 • Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Khoanh tròn mỗi chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc viết vào chỗ đánh dấu câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu hỏi 1. Số “Hai trăm tám mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi” được viết là:

A. 281 870

B. 281 780

C. 218 780

D. 128 780

Câu 2. Rút gọn phân số 12/28 ta được:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 3. Phép chia 43 659 : 63 có thương là:

A. 596

B. 639

C. 693

D.722

Câu 4. Số thích hợp lần lượt điền vào chỗ chấm của 73 038 g = ….kg…..g là:

A.73; 38 B. 7; 3038 C. 73; 83 D. 7303; số 8

Câu 5: Khoảng thời gian nào sau đây dài nhất?

A. 85 phút B. 2 giờ 5 phút C. 1 giờ 5 phút D. 128 phút

Câu 6. Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích hình chữ nhật là:

A. 24 cm2 B. 126 cm2 C. 135 cm2 D.720 cm2

Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng nhất:

Để lát nền phòng học hình chữ nhật người ta dùng gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Cần bao nhiêu viên gạch để lát lớp học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và mạch vữa không đáng kể?

Trả lời: Người ta phải dùng ………….gạch để ốp lớp học phía trên.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

câu 8 . (1 điểm)

Một trường có tổng số 405 học sinh. Số học sinh nữ của trường đó bằng 2/3 số học sinh nam. Tính số học sinh nam và nữ của trường đó?

Tiểu luận ………………………………………………………………………….

câu 9 (1 điểm):

Cánh đồng thứ nhất thu hoạch được 1070 ki-lô-gam thóc. Ruộng thứ hai thu được nhiều hơn ruộng thứ nhất 386 ki-lô-gam thóc. Hỏi trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………….

câu hỏi 10 : (1 điểm) Tìm X biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án và biểu điểm đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

A. PHẦN THI: 7,0 điểm

Câu

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

Trả lời

DI DỜI

MỘT

DỄ

1000

Điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

B. TỰ LUẬN: 3,0 điểm

câu 8 : (1,0 điểm)

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ thì tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần) (0,25 điểm)

Số bạn nữ của trường đó là:

405 : 5 x 2 = 162 (học sinh) (0,25 điểm)

Số học sinh nam của trường đó là:

405 – 162 = 243 (học sinh) (0,25 điểm)

Đáp số: nữ: 162 học sinh; nam: 243 học sinh

Câu 9: (1,0 điểm)

Ở thửa ruộng thứ hai số kilôgam – kilôgam – gam gạo là:

1070 + 386 = 1456 (kg) (0,5 điểm)

Trung bình mỗi thửa ruộng thu được số ki-lô-gam thóc là:

1456 : 2 = 728 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số: 728 kg gạo (0,25 điểm)

Câu 10: (1,0 điểm) Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213

Đề cương và đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

 • Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 – 2019
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – lớp 3
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 4
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 5
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – lớp 6
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 – lớp 7

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên, phân số và các phép toán với chúng….

Số câu

2

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

1.2

3

mười

Điểm

2.0

1.0

1.0

Đại lượng và đo đại lượng: khối lượng, thời gian, .. ..

Số câu

2

số câu

4,5

Điểm

2.0

Các yếu tố hình học: chu vi, diện tích, các hình đã học.

Số câu

2

số câu

6,7

Điểm

2.0

Giải toán: Các bài toán điển hình: Tổng tỉ, trung bình cộng…

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

9

số 8

Điểm

1.0

1.0

Tổng cộng

Số câu

2

3

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

2.0

3.0

1.0

2.0

1.0

1.0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 – Câu 2

I.ĐIỀU LỰA CHỌN

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Một). Trung bình cộng của các số: 150; 151 và 152 là:

A. 150

B. 152

C. 151

D. 453

b). Trong các số 36; 150; 180; 250. Số chia hết cho cả ; 3; 5 và 9 là:

A. 36

B.180

C.150

mất 250

câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1/6 ngày = …..giờ

b) 5000 tạ =……tấn

c) 2 000 305 m2 =……km2……. m2

d) 1/4 thế kỷ = ………….năm

câu 3 (1 điểm):

a) Biểu thức kết quả là: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4có kết quả:

b) Tìm X biết: X + 295 = 45 x 11

A. X = 200

B. X = 495

C. X = 790

D. X = 350

câu 4 (1 điểm). Lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250kg giấy vụn. Lớp 4A nhặt được nhiều hơn lớp 4B 20kg giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

MỘT.125kg

B.135kg

C. 230kg

D. 270kg

câu hỏi 5 (0,5 điểm). Một hình bình hành có chiều cao là 2 cm và độ dài đáy là 10 cm. Diện tích của hình bình hành đó là:

MỘT.20cm2

B. 200cm2

C. 20dm2

D. 24 dm2

câu 6 (0,5 điểm). Hình thoi có các đường chéo dài 60dm và 4m. Diện tích của hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

II. TIỂU LUẬN

câu 7 (1 điểm). Tính toán:

câu 8 (1,5 điểm). Bà hơn tôi 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người?

Câu 9. (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 1 m2 vườn ấy, người ta thu được 10 ki – lô – gam cà chua. Hỏi cả khu vườn đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

câu hỏi 10 . (0,5 điểm) Tính theo cách thuận tiện nhất:

(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7

ĐÁP ÁN CUỐI KIỂM TRA THỨ HAI

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN – Lớp 4

Tham Khảo Thêm:  Cảnh H trong Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài - Tô Hoài tả ai trong Cát Bụi Chân Ai

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 7. Tính (1 điểm) Mỗi ​​phép tính đúng ( 0,25 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

Giải pháp

Ta có sơ đồ thể hiện tuổi của ông nội và người con như sau:

Theo sơ đồ, sự khác biệt phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần) (0,25đ)

Tuổi của cô ấy là:

60 : 3 x 4 = 80 (tuổi) : (0,5đ)

Tuổi của bạn là:

80 – 60 = 20 (tuổi) (0,25đ)

Trả lời (0,25đ). Bà: 80 tuổi

Cháu: 20 tuổi

câu 9 . (2 điểm)

Tổng kết: (0,25đ)

Giải pháp

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

15 x = 10 (m)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

15 x 10 = 150 (m2)

Số ki-lô-gam cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng đó là:

10 x 150 = 1 150 (kg)

Đáp số: 1 150 kg cà chua

Câu 10. (0,5đ)

Tính toán theo cách thuận tiện nhất.

(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7

= 90 x 7 + 7 x 9 + 7

= (90 + 9 + 1) x 7

= 100 x 7

= 700

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói – Biết tiếng Việt (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

Đọc một trong các đoạn văn sau (Tiếng Việt 4, tập 2) và trả lời câu hỏi:

(Đầu tiên). Trống đồng Đông Sơn (từ Kiêu… đến Gạc).

* TLCH: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào?

(2). Đoàn thuyền đánh cá (3 khổ thơ cuối)

* TLCH: Em thích hình ảnh nào trong 3 khổ thơ trên? Tại sao?

(3) Chim sẻ (từ con chó chậm chạp… đến khàn khàn).

* TLCH: Hình ảnh chim sẻ mẹ dũng cảm nhảy xuống cứu con được diễn tả như thế nào?

(4) Đường đi Sa Pa (từ xe chúng tôi… đến hàng liễu rủ).

* TLCH: Con đường đi Sa Pa được miêu tả trong đoạn văn có gì đẹp?

(5) Con chiền chiện (3 khổ thơ đầu)

* TLCH: Tiếng hót của chim sơn ca được miêu tả như thế nào?

II. Đọc hiểu và biết tiếng Việt (7 điểm)

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN

Tôi để ý đến cô ấy khi thấy cô ấy rất đam mê bóng rổ. Một lần, khi hai người trò chuyện, cô gái nói: “Em muốn học đại học. Nhưng tôi chỉ có thể học nếu có học bổng. Tôi nghĩ nếu tôi chơi bóng đá tốt, tôi sẽ nhận được học bổng. Bố tôi nói rằng nếu ước mơ đủ lớn thì những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.”

Một hôm, thấy nàng buồn, tôi hỏi, nàng đáp:

– Các huấn luyện viên nói với tôi rằng tôi hơi lùn, tôi không thể chơi cho đội hạng nhất. Vậy tôi có thể nói gì về học bổng?

– Anh nghĩ bố anh thế nào?

– Bố tôi nói: “Các huấn luyện viên sai rồi, vì họ không hiểu sức mạnh của ước mơ. Nếu bạn thực sự muốn, không gì có thể ngăn cản bạn, ngoại trừ một điều – thái độ của chính bạn!”

Năm cuối cấp 3, đội của cô vô địch quốc gia, cô được học bổng vào đại học. Vừa bước vào trường, cô nhận được tin dữ: bố cô mắc bệnh ung thư.

Trước khi qua đời, anh nắm lấy tay cô và nói bằng tất cả sức lực của mình: “Tiếp tục mơ đi em! Đừng để giấc mơ của bạn chết cùng với tôi.”

Những năm sau đó quá khó khăn với cô. Nhưng cô đã hoàn thành chương trình đại học một cách xuất sắc. Vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ đến lời cha: “Nếu con ước mơ đủ lớn, con có thể làm được bất cứ điều gì”. Và tôi đã nghe cô ấy nói với những người bạn của cô ấy, “Nếu ước mơ đủ lớn, phần còn lại chỉ là nhỏ.”

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1. Cô gái buồn vì điều gì?

Một. Không đủ cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.

b. Không đủ tiền tham gia khóa tập huấn đội tuyển quốc gia.

c. Không có học bổng để theo học đại học.

đ. Huấn luyện viên không thừa nhận vào đội bóng rổ của trường.

Câu 2. Ba dòng nào sau đây nói đúng những gì cha cô ấy nói với cô ấy?

Một. Nếu bạn thực sự muốn, không gì có thể ngăn cản bạn.

b. Nếu bạn ước mơ đủ lớn, bạn có thể làm bất cứ điều gì.

c. Nếu ước mơ đủ lớn thì những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.

đ. Bạn cần phải biết cách khắc phục điểm yếu của bản thân.

câu 3 . Câu nói “Đừng để ước mơ chết theo bạn”. Ý anh là gì?

Một. Đừng mơ như ba!

b. Đừng chết với bố!

c. Đừng có mơ!

đ. Đừng từ bỏ ước mơ của bạn!

Câu 4. Biết được ước mơ của mình, cô gái trong truyện đã đạt được điều gì?

Một. Đội của cô đã giành chức vô địch quốc gia, cô nhận được học bổng vào đại học và hoàn thành chương trình đại học của mình một cách xuất sắc.

b. Đội bóng rổ của cô đã giành chức vô địch quốc gia và có thể thi đấu quốc tế.

c. Cô nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng.

đ. Đội của cô ấy đã giành chức vô địch quốc gia, cô ấy đã được trao học bổng vào trường đại học và một chuyến đi đến châu Âu.

Câu 5. Theo bạn, ước mơ nào là đủ lớn?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 6 . Tôi cũng từng mơ. Hãy kể về một ước mơ và cho biết em đã làm gì để thực hiện ước mơ đó?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 7 . Câu nào dưới đây có bộ phận trạng ngữ?

Một. Tôi để ý đến cô ấy khi thấy cô ấy rất đam mê bóng rổ.

b. Vào năm cuối trung học, đội của cô đã giành chức vô địch quốc gia.

c. Các huấn luyện viên nói với tôi rằng tôi hơi lùn và không thể chơi cho đội một.

đ. Tôi nghĩ nếu tôi chơi bóng đá tốt, tôi sẽ nhận được học bổng.

Câu 8. Nêu chức năng của dấu hai chấm trong câu sau?

Bố tôi nói: “Các huấn luyện viên đã sai, vì họ không hiểu sức mạnh của ước mơ”.

Một. Báo hiệu bộ phận đứng sau câu là giải thích cho bộ phận đứng trước nó.

b. Báo hiệu bộ phận câu phía sau là lời nhân vật.

c. Cho biết bộ phận của câu sau là liệt kê các ý.

đ. Báo hiệu phần phía sau là suy nghĩ của nhân vật.

Câu 9. Thay đổi câu thành “Đừng để ước mơ của bạn chết với bạn.” thành hai câu sảng khoái bằng cách dùng các từ mệnh lệnh khác.

Một) ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Câu 10. Viết câu miêu tả hình dáng con vật có sử dụng từ gợi tả và biện pháp so sánh.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

B. Kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chính tả nghe – viết (2 điểm)

Làm thế nào để thực vật sống sót qua mùa đông lạnh giá? Chúng ta biết rằng để phát triển, cây cối phải tiêu thụ chất dinh dưỡng. Mùa xuân và hè, cây sinh trưởng nhanh, chất dinh dưỡng tiêu hao nhiều hơn tích luỹ nên khả năng chống rét cũng giảm. Nhưng vào mùa thu, tình hình đảo ngược, lúc này nhiệt độ ban ngày cao. Trời nắng gắt thì quang hợp của lá diễn ra nhanh, nhưng ban đêm nhiệt độ thấp cây chậm lớn, chất dinh dưỡng tiêu hao ít mà tích luỹ nhiều nên cây bị “mập” và cành non mập ra. . gỗ, cây cũng dần trở nên chống lạnh.

(Theo 10 vạn câu hỏi vì sao?)

II. Tập làm văn (8 điểm)

Tôi đã đọc một câu chuyện hoặc xem một bộ phim trong đó các nhân vật là những con vật ngộ nghĩnh, thông minh và rất dễ thương. Mô tả một trong những con vật này.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

A. Kiểm tra đọc

II. Đọc hiểu và kiến ​​thức tiếng Việt (8 điểm)

1. một

2. a, b, c

3. đ

4. một

5. Gợi ý:

Ước mơ đủ lớn là ước mơ có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho mình và nhiều người khác, đồng thời đó phải là ước mơ để con người không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công. đạt được.

Tham Khảo Thêm:  ✓ [Thủ thuật Excel] Mẹo tính số tuổi bằng công thức siêu nhanh trong Excel! #Shorts

6. Tham khảo:

Ước mơ của tôi là lớn lên sẽ trở thành phi công và lái máy bay trên bầu trời. Từ nay em luôn cố gắng học tập thật tốt và chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để có sức khỏe tốt.

7. b

8. b

9. Gợi ý: Học sinh viết được 02 trong các câu sau: – Đừng để ước mơ chết theo bạn!

– Đừng để ước mơ của bạn chết theo bạn!

– Tôi hy vọng giấc mơ của bạn không chết với tôi!

– Xin đừng để những giấc mơ của tôi chết với bạn!

10. Tham khảo:

Cô vẹt có cái mỏ dài và nhọn, phần trên dài hơn phần dưới, móc xuống và uốn cong như cái lưỡi câu.

B. Kiểm tra viết

II. Tập làm văn (8 điểm)

Người giới thiệu

Thứ bảy tuần trước, bố mẹ tôi về quê thăm bà ngoại với bé Ti. Tôi ở nhà trông nhà. Sau khi ăn sáng do mẹ tôi chuẩn bị, tôi đi xem TV. Chương trình của kênh thế giới động vật khiến tôi rất thích thú.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ săn mồi hài hước như vậy. Loài chồn núi này có tên khoa học không nhớ rõ, thân hình giống con sóc, nhỏ hơn con thỏ. Vì vậy, bạn săn thỏ. Theo nhận xét của chủ nhà, chúng săn mồi bằng cách thôi miên. Tức là làm cho mắt bị say và mất khả năng tự vệ. Chồn núi dùng bốn chân ngắn và nhỏ như con chuột để đi đi lại lại trước con mồi; rồi nhảy thẳng lên, cả đuôi cũng dựng thẳng. Toàn thân chú như một vệt chớp xám lập lòe trước đôi mắt đờ đẫn, ngơ ngác của chú thỏ. Xem ra không phải thời điểm thích hợp để giết con mồi. Chú còn thể hiện kỹ năng làm xiếc: chồm bằng hai chân trước, đưa lưng hai tạ và đuôi hướng lên trời, xoay cả người thành một vòng tròn. Cứ như vậy, con chồn của chúng ta di chuyển. Nói thật là nhờ bạn xem TV, nếu nhìn kỹ bạn cũng sẽ nhập tâm vào màn nhào lộn và phải hoa mắt. Cuối cùng, điều đúng đắn đã đến. Toàn thân thỏ như mềm nhũn ngã xuống đất. Nhanh như chớp, con chồn lao về phía con mồi, há to miệng ngoạm lấy cổ con thỏ rồi thả ra.

Tôi vô cùng thích thú với những hình ảnh chân thực, sống động mà nhà sản xuất chương trình đã cung cấp. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sự hiểu biết của tôi đã được mở rộng nhờ thấy rõ những gì mắt tôi thấy và tai nghe.

Đề cương và câu hỏi ôn tập học kì 2 Tiếng Việt lớp 4

 • Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2018 – 2019
 • Ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Đề 1
 • Ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Đề 2
 • Ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Đề 3
 • Ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Đề 4
 • Ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Đề 5

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đứng trước ý đúng nhất của câu 1 và câu 2.

Câu hỏi 1. Nhà Hậu Lê cho phép vẽ bản đồ Hồng Đức nhằm mục đích gì?

A. Để quản lý đất đai, bảo vệ chủ quyền quốc gia. B. Để bảo vệ nhân dân.

C. Để bảo vệ trật tự xã hội. C. Để bảo vệ lợi ích của nhà vua.

Câu 2. Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi?

A. Bộ đội Lam Sơn thực lục. B. Bộ Đại Việt sử ký toàn thư.

C. Định địa dư thừa. D. Quốc âm thi tập.

Câu 3. Nối ý ở cột A với ý ở cột B.

MỘT

DI DỜI

‘Sàng lọc khuyến nông’

phát triển giáo dục

Mở biển, mở biên

Sự phát triển nông nghiệp

“Chiếu nghiên cứu”

Phát triển kinh tế

Câu 4. Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

………………………………………………………………………………………………… …………

Câu 5. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

………………………………………………………………………………………………… …………

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

Khoanh vào chữ cái đứng trước ý đúng nhất của câu 1 và câu 2.

Câu hỏi 1. Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

A. Đất phù sa, đất mặn. B. Đất mặn, đất phèn.

C. Đất phù sa, đất phèn. D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

Câu 2. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc:

A. Biển Bắc. B. Biển Đông.

C. Duyên hải miền Trung. D. vùng biển đảo Phú Quốc.

câu 3 . Điền vào chỗ trống thích hợp với từ trong ngoặc đơn:

(sông; tấp nập; ghe; rau, thịt, cá, quần áo; chợ nổi)

Chợ nổi thường họp tại…………………….. thuận tiện cho việc họp của…………………….. Buôn bán

………………..diễn ra………………. loại hàng hóa bán tại chợ là …………………………………………………….

câu 4 . Tại sao khí hậu duyên hải miền Trung có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam?

………………………………………………………………………………………………… …………

câu hỏi 5 . Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch?

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ……………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử, Địa lớp 4

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).

Câu 1 (1 điểm) Khoanh tròn A

Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn TRÊN

câu 3 (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B:

Đáp án đúng là:

Đề thi học kì 2 môn sử địa lớp 4

câu 4 (1 điểm) Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiến vào Thăng Long đánh đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước.

câu hỏi 5 (1 điểm) Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh:

Sau khi vua Quang Trung băng hà, triều đại Tây Sơn suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh huy động lực lượng tấn công triều Tây Sơn. Năm 1802, triều đại Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi, niên hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

Câu 1 (1 điểm) Khoanh tròn DỄ

Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn C

Câu 3 (1 điểm)

Thứ tự điền đúng là:

dòng sông; ca nô, thuyền; chợ nổi; đông đúc; rau, thịt, cá, quần áo

Câu 4 (1 điểm) Vì dãy núi Bạch Mã (nằm giữa Huế và Đà Nẵng) vươn ra biển, tạo thành bức tường ngăn gió mùa Đông Bắc thổi đến khiến từ phía nam dãy núi này không có mùa đông.

Câu 5 (1 điểm) Huế được gọi là thành phố du lịch vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến ​​trúc có giá trị nghệ thuật cao. Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

câu/điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

ĐỊA LÝ

Đầu tiên

Thiên nhiên và sản xuất của con người ở đồng bằng

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

2

số câu

Đầu tiên

3

4

5

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

2

2

Biển Việt Nam

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

2

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

LỊCH SỬ

Số câu

2

Đầu tiên

3

Đầu tiên

Nước Đại Việt Đầu thời Hậu Lê (thế kỷ XV)

số câu

1.2

3

Điểm

2

Đầu tiên

3

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đại Việt thế kỷ XVI, XVII

số câu

4

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

3

Thời kỳ đầu nhà Nguyễn (1802-1858)

số câu

5

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

Tổng số câu

4

2

2

2

6

4

Tổng điểm

4

2

2

2

6

4

Tin học lớp 4 đề thi học kì 2

A. Lý thuyết (4 điểm) (20 phút)

Câu hỏi 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu A1.M 1 . Trong PowerPoint để thêm một trang chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào: (0,5 điểm)

A. Ctrl + N B. Ctrl + I C. Ctrl + M D. Ctrl + I

Câu hỏi A2.M1. Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào: (0,5 điểm)

A. F5 B.F3 C. F2 D. F1

Câu A3.M2 . Trong phần mềm PowerPoint để lưu một bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào: (0,5 điểm)

A. Ctrl + B B. Ctrl + I C. Ctrl + U D. Ctrl + WILL

Câu hỏi A4.M1. Trong phần mềm The Monkey Eyes để tạo màn chơi mới bạn nhấn phím ? (0,5 điểm)

Tham Khảo Thêm:  tuyển tập đề thi hsg toán 9 cấp huyện có đáp án

A. F5 B. F3 C. F2 D.F1

Câu hỏi A5.M1 . (0,5đ) Chọn câu lệnh đúng để hiện chữ “HELLO” trên sân chơi

A. Nhãn HELLO B. Nhãn [ HELLO] C. Nhãn”HELLO” D. PR HELLO

Câu A6. M2 . (0,5đ) Lệnh lặp 3 [fd 100 rt 360/3] vẽ được hình sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 4

Câu hỏi A7. M1: Điền hoạt động của Rùa vào ô trống theo mẫu (1 điểm)

Đặt hàng

Yêu cầu

hành động của rùa

Đầu tiên

FD n

2

BK n

3

LT k

4

RT k

5

HT

6

ST

7

Trang chủ

số 8

Lau dọn

Quay lại vị trí bắt đầu, xóa toàn bộ sân chơi

9

PU

mười

CS

11

B. Luyện tập (6 điểm) (20 phút)

Câu hỏi B1.M3 Tạo trang chiếu với nội dung và yêu cầu sau: (2 điểm)

– Dòng tiêu đề: “XE ĐẠP”

Yêu cầu: Sử dụng hiệu ứng Blinds, tùy chọn font chữ, cỡ chữ, màu chữ.

– Nội dung: Chèn hình xe đạp

Yêu cầu: Trong phần More Motion Paths, sử dụng hiệu ứng Diagonal Up Right.

Câu hỏi B2.M2: VẼ Viết lệnh để Logo tính các biểu thức sau: (1 điểm)

a> 10 + 50 x (7 – 5) – 10

b> (30 : 2 – 5 x 2) x 5 – 10

Câu hỏi B3.M4: Sử dụng lệnh lặp trong phần mềm logo để vẽ hình sau: (3 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 4

Đáp án và biểu điểm kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 4

Phần A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu hỏi 1 (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

1. C (0,5 điểm)

2. A (0,5 điểm)

3. Đ (0,5 điểm)

4. C (0,5 điểm)

5. B(0,5 điểm)

6. A (0,5 điểm)

Câu 2. (2 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng được 0,1 điểm)

Đặt hàng

Yêu cầu

hành động của rùa

Đầu tiên

FD n

Tiến lên n bước

2

BK n

Lùi lại sau n bước

3

LT k

Rẽ trái k độ

4

RT k

Xoay phải k độ

5

HT

Rùa trốn

6

ST

Rùa lộ diện

7

Trang chủ

Về vị trí bắt đầu

số 8

Lau dọn

Xóa sân chơi, Rùa ở vị trí hiện tại

9

PU

Nhặt bút lên (Rùa không vẽ nữa)

mười

CS

Quay lại vị trí bắt đầu, xóa toàn bộ sân chơi

11

Hạ bút xuống (Rùa tiếp tục vẽ)

Phần B. Thực hành (5 điểm)

Câu B.1: (1 điểm)

– Hs làm đúng 1 yêu cầu (0,5 điểm)

Câu B. 2: (1 điểm)

Học sinh gõ đúng 1 dòng được 0,5 điểm

a> Pr 10 + 50 * (7 – 5) – 10

b> Pr (30/2 – 5 * 2) * 5 – 10

Câu B. 3: (3 điểm)

– Vẽ hình vuông lớn:

Lặp lại 4[fd 100 rt 90]

Viết đúng lệnh vẽ hình vuông lớn 1đ

– Vẽ hình vuông nhỏ

Pu fd 25 rt 90 fd 25 pd

Nếu bạn viết đúng câu lệnh, bạn được 1 điểm

Lặp lại 4[fd 50 rt 90]

Viết lệnh đúng để nhận 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

mạch

kiến thức,

kỹ năng

(Đề tài)

Số câu &

Điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng số điểm và tỷ lệ phần trăm

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN

TL

TNKQ

TN

TL

Tổng điểm

%

Thiết kế một bài thuyết trình

Số câu

2

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

Đầu tiên

0,5

2

2,5

25

Phần mềm Mắt khỉ

Số câu

Đầu tiên

Điểm

0,5

0,5

5

Logo

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

3

7

70

Tổng cộng

Số câu

4

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

mười

100

Điểm

2

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

3

mười

100

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

(Đánh dấu vào ô có câu trả lời đúng nhất ở câu 1 và 2).

Câu hỏi 1. (0,5 điểm) Vật phát ra âm khi nào?

Một. khi ta nhặt đồ.c. khi nén vật thể.b. khi uốn cong vật.d. khi vật dao động.

Câu 2. (0,5 điểm) Để sống và phát triển bình thường, cây cần:

Một. có đủ nước, ánh sáng và không khí.b. có đủ nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí.c. có đủ nước, ánh sáng, chất khoáng.d. Chỉ cần đủ không khí và nước.

Câu 3. (0,5 điểm) Nối từ ở cột A với từ ở cột B sao cho phù hợp.

MỘT

DI DỜI

Dây đồng, ống sắt

·

·

chất cách nhiệt

Ghế gỗ, ly nhựa

·

·

dẫn nhiệt

Câu 4. (0,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Một đèn pin chiếu qua một lỗ trong thẻ. Ánh sáng sẽ…………………….

Câu 5. (1 điểm) Dùng túi ni lông buộc đồng hồ đang kêu và thả vào chậu nước. Cô bé áp tai vào thành xương chậu. Con nghe gì không, con nhỏ?

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Các thí nghiệm cho thấy rằng âm thanh có thể…………

……………………………………………………

Câu 6. (1 điểm) Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau:

Câu 7. (1 điểm) Viết Đ nếu đúng, viết S vào các câu sau:

Một. Các loại cây khác nhau có nhu cầu nước tương tự nhau.

b. Không khí cần thiết cho quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật.

câu 8 . (2 điểm) Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh sơ đồ trao đổi chất ở động vật.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

câu 9 . (2 điểm) Bình khí oxi được sử dụng trong những trường hợp nào?

Câu 10. (1 điểm) Tại sao mọi người rất quan tâm đến ô nhiễm không khí?

Đáp án và biểu điểm kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Câu 1. d (0,5 điểm)

Câu 2. b (0,5 điểm)

Câu 3. (0,5 điểm)

Dây đồng, ống sắt: Dây dẫn nhiệt

Ghế gỗ, ly nhựa: Cách nhiệt

Câu 4. (0,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

Một đèn pin chiếu qua một lỗ trong thẻ. ánh sáng sẽ truyền thẳng .

Câu 5. (1 điểm) Đứa trẻ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Các thí nghiệm cho thấy âm thanh có thể truyền qua nước và chất rắn.

Câu 6. (1 điểm)

Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo. (0,5 điểm)

Xác cáo bị vi khuẩn phân hủy thành khoáng chất, được rễ cỏ hấp thụ để nuôi cây. (0,5 điểm)

Câu 7. S; Đ (0,5 điểm)

Câu 8. (2 điểm) Động vật hấp thụ: khí ô-xi, nước, các chất hữu cơ trong thức ăn từ thực vật và động vật.

Bài tiết động vật: carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi, chất thải.

+ Đúng 6 ý được 1 điểm.

+ Đúng 4 đến 5 ý tương ứng 0,5 điểm.

Câu 9. (2 điểm) Những người phải thở bằng bình ô-xi: làm việc lâu dưới nước, công nhân làm việc trong hầm, lò, người ốm nặng cần cấp cứu, thám hiểm mặt trăng…

Câu 10. (1 điểm) Gợi ý: Vì không khí bị ô nhiễm sẽ mang lại cho con người:

– Gây viêm phế quản mãn tính.

– Gây ung thư phổi.

Bụi gây các bệnh về mắt.

Làm cho cây ăn quả không phát triển

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ LƯỢNG CÁC CÂU HỎI

HỎI

PHIẾU CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

NHIỀU LỰA CHỌN

TIỂU LUẬN

Biết

Hiểu

Vận dụng

Áp dụng phản hồi

Biết

Hiểu

Vận dụng

Áp dụng phản hồi

VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Không khí đông đúc

Đầu tiên

Đầu tiên

1,5

Âm thanh

Đầu tiên

0,5

Sự lan truyền của âm thanh

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Không khí cần thiết cho sự sống

Đầu tiên

2

2

Chất dẫn nhiệt, chất cách nhiệt

Đầu tiên

0,5

0,5

Ánh sáng

Đầu tiên

0,5

0,5

ĐỘNG VẬT THỰC VẬT

Nhu cầu nước của cây trồng.

Đầu tiên

0,5

0,5

Thực vật cần gì để sống?

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Trao đổi chất của động vật

Đầu tiên

2

2

Chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

TỔNG CỘNG

mười

3

2

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

mười

Đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 – 2019

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2018 – 2019
 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2018 – 2019
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 – 2019
 • Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4 năm học 2018 – 2019
 • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2018 – 2019

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *