Đáp án trắc nghiệm module 8 chính xác 100%

Đáp án trắc nghiệm Module 8 giúp thầy cô đọc thêmrất nhanh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học. Cùng HUA tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé

đáp án trắc nghiệm module 8

đáp án trắc nghiệm module 8

Bên cạnh đó, thầy cô còn có khả năng tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Mô đun 6, Mô đun 7 để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm duyệt cuối khóa tập huấn của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây. Bạn có thể xem thêm gợi ý Đáp án trắc nghiệm module 6 chuẩn xác nhất 2023

Đáp án trắc nghiệm module 8 Tiểu học

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để cải thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình nhà lãnh đạo …. Và tổ chức mọi thành viên trong nhà trường, ngoài trường …. Vào việc xây dựng và phát triển chiến lược, …. những hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh với những hình thức, công thức phong phú để giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, giúp học sinh hình thành các tính chất đạo đức, lối sống và năng lực theo mục tiêu giáo dục”?

(1) Vận động; (2) Tham gia; (3) Tổ chức thực hiện 

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

nội dung nào sau đây không hẳn là trách nhiệm của giáo viên trong việc phối hợp gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Tổ chức những hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn) có tư cách pháp nhân trực tiếp trong công việc phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài trường nào để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Cha mẹ học sinh

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào thông tin sau: “Hình thức tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm; tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội và hoạt động tự giáo dục của học sinh, trong số đó hoạt động tự giáo dục, tự thực hành của học sinh là hình thức… nhất, Vì điều đó tất cả các hình thức tổ chức giáo dục của nhà trường, gia đình và cộng đồng đều phải hướng đến hoạt động tự giáo dục, tự thực hành của học sinh”.

thiết yếu

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm bí quyết giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sau đây thuộc nhóm công thức nào tiểu học?

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

thông tin nào sau đây không hẳn là dấu hiệu của công việc chuẩn bị giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính đặc trưng riêng biệt

Câu 7. Chọn cặp tương ứng thông qua việc click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chỉ rõ các phần mô tả sau thuộc đặc điểm nào của công đoạn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

lời giải thích

Câu hỏi lời giải thích
Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học không hiện hữu độc lập mà nó luôn gắn liền với công đoạn dạy học các môn học văn hóa, luôn đi chung với công việc trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và hoạt động tự giáo dục, tự thực hành của học sinh trong nhà trường tiểu học Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thống nhất với quá trình dạy học, công việc trải nghiệm và tự giáo dục, tự thực hành của học sinh
Khác với công đoạn dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài yêu cầu cần có thời gian rèn luyệnrèn luyện mới có kết quả, một phẩm chất tư cách của học sinh không thể dạy trong một tiết học, một chủ đề giáo dục Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính bền lâu
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học chịu sự liên quan của nhiều nhân tố đan xen nhau bao gồm cả tác động tự giác mang tính tích cực của giáo dục nhà trường và tác động vừa mang tính tự giác, vừa mang tính tự phát từ phía gia đình và xã hội Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp từ nhiều phía
Cùng một thông tin giáo dục về đạo đức, lối sống được làm ở nhiều cấp học và nhiều khối lớp theo đường xoáy ốc với đòi hỏi ngày càng nâng cao, Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học mang tính đồng tâm

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được tiếp cận theo các phẩm chất nào?

Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau Nó là không đúng để đề cập về căn cứ thực tiễn khi xác định các đề tài giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

làm ra thông tin phối hợp giữa các lực lượng giáo dục cùng tham gia thực hiện đề tài giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần bám sát dấu hiệu của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, điều kiện địa phương để thiết kế nội dung phối hợp cho phù hợp

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những lực lượng giáo dục nào sau đây không cần huy động sự phối hợp khi thực hiện nhóm chủ đề Gia đình

doanh nghiệp trên địa bàn trường đóng

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

ích lợi của phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được khẳng định tại điều bao nhiêu trong Điều lệ trường tiểu học?

Điều 45

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau “Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để lấy thông tin giữ liệu chuẩn xác về học sinh, tạo sự đồng thuận trong đánh giá đảm bảo tính khách quan, bình đẳngchính xác trong đánh giá kết quả học tập và thực hành của học sinh ở nhà” để chỉ công tác phối hợp các lực lượng trong thực hiện hoạt động nào?

Phối hợp trong nhận xét kết quả học tập của học sinh

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu “Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng cho học sinh, quan trọng nhất là đã huy động được nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường, phát huy tối đa được sự đóng góp của các lực lượng giáo dục trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện đúng khái niệm chỉ đạo….” thể hiện quan điểm chỉ đạo nào của Đảng và Nhà đất nước ta về giáo dục?

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong bản chiến lược phối hợp các lực lượng giáo dục để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phần mục tiêuyêu cầu của kế hoạch cần thể hiện thông tin gì?

Những kết quả cần có được trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định ở văn bản nào dưới đây?

Công văn số 410 của Bộ GD&ĐT

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu … “Xây dựng ứng dụng kết nối giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin về tình hình giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nói riêng. Nhà trường là đơn vị ….phụ trách và hướng dẫn sử dụng app tới các bên liên quanphần mềm phải thường xuyên được cập nhật những thông tin về tình học tập, đạo đức, lối sống và những diễn biến thay đổi tâm lý cũng giống như thành tích học tập của học sinh hàng tuần để các bên ảnh hưởng cập nhật nội dung và có cách thức làm giáo dục hữu ích so với học sinh”

Chủ trì

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để cải thiện phát biểu sau: “Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hướng tới …. Phát huy nhiệm vụ của mỗi lực lượng trong công việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học nói riêng”.

kết quả trước mắt

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không hẳn là vai trò khi khai triển nội dung “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục tính tự chủ trong học tập, thực hành bản thân trong mối quan hệ cho học sinh tiểu học”?

Giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, vệ sinh thân thể cá nhân, lao động tự phục vụ bản thân

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

chiến lược phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học được gợi ý thường gồm các phần chính nào?

Tên kế hoạchkết quả trước mắt đòi hỏi của kế hoạchnhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng, điều kiện và phương tiện thực hiện

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không hẳn là nhiệm vụ giáo viên cần thực hiện?

Quyết định mức thu kinh phí cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không hẳn là nhiệm vụ cha mẹ học sinh cần thực hiện?

lập kế hoạch tổ chức công việc, xin ý kiến góp ý của PHHS và trình BGH nhà trường.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

thông tin nào không phải là yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung đề tài giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải phù hợp với thế mạnh của giáo viên

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

trong quá trình phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhà trường giữ vai trò gì?

Chủ đạo

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau: “Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện kết quả trước mắt giáo dục, tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh” thuộc văn bản quy định nào trong các văn bản dưới đây?

Chỉ thị 31 của Thủ tướng

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm sau: “Phối hợp trong công ty hoạt động dạy học môn học khoa học xã hội: Giáo viên dựa trên nội dung dạy học các …. Để huy động sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong các thông tin cho phù hợp hướng đến thực hiện có hiệu quả các giờ học và kết quả chung của cả công đoạn học tập môn học”

Bài học/Môn học

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

thông tin “Mục tiêu và thông tin giáo dục: Giáo dục HS biết được những Ưu và nhược điểm của chính mình, những khả năng sở trường của học sinh. Học sinh tự tin thể hiện bản thân trong mối quan hệ xung quanh. Học sinh biết tổ chức và phân bổ những hoạt động của chính mình hoặc của nhóm để thể hiện ưu điểm của bản thân” là sự mô tả của group đề tài phối hợp nào trong giáo dục đạo đức, lối sống nào cho học sinh tiểu học?

nhóm các chủ đề về khám phá bản thân

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Các lực lượng cần huy động để thực hiện chủ đề “uống nước nhớ nguồn” trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học bao gồm?

GVCN; Cha mẹ HS, Hội Cựu chiến binh (Anh hùng LLVT nhân dân; Thương binh), Đoàn Thanh niên xã (phường), đại diện khu di tích, địa danh lịch sử

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để cải thiện phát biểu sau: “Giáo dục đạo đức, lối sống là một trong các mặt giáo dục cần thiết của nhà trường, trên thực tế những hoạt động giáo dục này xảy ra có … giữa công việc học tập và tổ chức các chủ đề giáo dục”.

Sự đan xen

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Ý kiến nào không hẳn là nội dung thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Phối hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để thực thi việc huy động nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là các kênh nội dung được gợi ý dùng trong quá trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học?

ứng dụng kết nối, họp mặt trực tiếp, Web, Thư điện tử, kênh mạng xã hội, Sổ liên hệ điện tử, hội thảo, tọa đàm.

Đáp ăn dắc nghiệm module 2 cơ sở lúy luận nhất thêm:

Kết luận

Trên Đây là đáp án trắc nghiệm module 8 mà HUA đã tổng hợp gởi đến bạn, chúc bạn thành công với những đáp án trên đây.

Tham Khảo Thêm:  vở bài tập toán lớp 5 bài 18

Related Posts

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me

Review phim Hellraiser – Tuy là phim quái dị nhưng không máu me Hellraiser 2022 là phần tiếp theo của bộ phim một thời cùng tên nhưng…

nói về sở thích bằng tiếng anh

Bạn thích nghe nhạc, đọc sách hay xem phim? Bạn nào biết cách diễn đạt một đoạn văn nói về sở thích sao cho trôi chảy, mạch…

de thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh lớp 4 ôn thi học kì 2…

trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn

Trò chơi điện tử là trò tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn mải chơi mà sao nhãng việc học và phạm những sai lầm khác. Em hãy…

giáo án tự nhiên xã hội lớp 3

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức theo CV 2345 Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Nối kiến ​​thức…

giá trị nhân đạo vợ chồng a phủ

Đề tài: Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *