báo cáo thành tích cá nhân đề nghị ubnd huyện tặng giấy khen


Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng bằng khen là biểu mẫu do cá nhân Đảng viên lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để báo cáo nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt khen thưởng, đề bạt, đề nghị nâng lương, v.v.

Mẫu báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc năm 2021 Cần tóm tắt thành tích cá nhân, trình bày thành tích đạt được trong quá trình công tác, thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. Như vậy trên đây là 3 mẫu báo cáo kết quả hoạt động đảng viên xuất sắc, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Nội dung chính

Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc 5 năm – Mẫu 1

ĐẢNG XÃ HỘI……
Chi nhánh …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….. , ngày …. tháng …. năm 20 …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (20…-20…)

I. CƠ SỞ CHỈ

– Họ và tên đảng viên: ……………………………………………………. Nam nữ):……………

– Ngày sinh:………………………………………………………………..

– Ngày vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị đang công tác: …………………………………………………….

– Chức vụ (đảng, chính quyền) hiện nay: ……………………………………………………

II. THÀNH TỰU

1. Tóm tắt thành tích của đảng viên:

– Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đã đạt kết quả về số lượng và chất lượng; áp dụng sáng kiến, đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính…

– Trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên: Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động khu dân cư, các hoạt động xã hội khác….

Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là đoàn viên).

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý nêu rõ vai trò của bản thân trong tập thể lãnh đạo, chỉ đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Các danh hiệu đã nhận được:

a) Danh hiệu, hình thức khen thưởng của cấp ủy các cấp:

Ghi rõ ràng, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng uh sống trong nhà uh Hở, Đ. trọn:

……………………………………………………

……………………………………………………

CẤP ĐỘ THÊM NƠI SINH VIÊN ĐẢNG SỐNG

BÁO CÁO ĐẢNG VIÊN

XÁC NHẬN CAM KẾT CHƯƠNG TRÌNH

( KỲ ý tưởng tên, Đ. đóng dấu, ghi rõ họ tên)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Báo cáo thành tích Đảng bộ 5 năm liên tục – Mẫu 2

ĐẢNG XÃ HỘI……
Chi nhánh …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….. , ngày …. tháng …. năm 20 …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Họ và tên:…………………… Năm sinh:……

Ngày vào Đảng (bảo lưu):…… ; Chính thức: ……

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………

Chức vụ chính quyền:……………………

Vị trí tổ chức: …………Trường…………

Sinh hoạt tại Chi bộ Trường ………… – Đảng ủy xã……

Thành tích, kết quả 5 năm liền (từ 20…đến 20…) như sau:

II. THÀNH TÍCH LÀ:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại những biểu hiện tiêu cực, những việc làm trái đạo đức và vi phạm pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Fix:Destiny 2 Lightfall Not Launching, Crashing, Freezing & Loading,Black Screen Issue On PC

Đối với Đảng tuyệt đối trung thành, đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của bản thân, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp và học sinh.

Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không với làm; trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người lao động trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho cá nhân, gia đình.

Giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; quan hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Có tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn:

Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Nỗ lực phấn đấu, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Với vai trò là chi bộ, tổ trưởng, Chi bộ UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được công nhận đảng viên đủ tư cách. , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi luôn cố gắng hết sức để thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong và ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; Thực hiện tốt và hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ấp.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể ở nơi cư trú và công tác. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  ✓ GIẢI CỨU SỞ THÚ CỦA GROMIT tập 11

Luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương, tham gia tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phương pháp, kỹ thuật dạy học. Luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và giảng dạy.

Luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 100%, góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mức độ 2.

100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào do trường, ngành tổ chức. Năm học 20.. – 20… có 1 học sinh đạt giải Toán Violympic cấp tỉnh.

Nhiều năm liền tôi được tặng giấy khen và các danh hiệu:

Năm học…….. –…….. và…….. –…….. được Trưởng phòng GD&ĐT Thạnh Phú xác nhận. Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Năm học…….. –…….. và…….. –…….. được Trưởng phòng GD&ĐT Thạnh Phú xác nhận. Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện.

Năm …………. đến…….. (3 năm liền) được UBND xã tặng giấy khen đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm học…….. –…….. đến năm học…….. –…….. (5 năm liền) được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Hai năm học liên tiếp…….. –…….; …….. –…….. và…….. –…….. được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.

3. Nội dung đăng ký phấn đấu, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ sở học tập:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua đánh giá kết quả công tác hàng tháng. Nêu cao tinh thần gương mẫu của Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá nêu gương từ năm…….. đến…….. được UBND xã tặng giấy khen đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Sáng kiến ​​trong thực hiện nhiệm vụ:

Từ năm học…….-…….. đến……..-…….. đều có sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm được hội đồng khoa học ngành giáo dục công nhận.

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỪ NĂM…….. ĐẾN NAY:

1. Thành tích cá nhân:

1.1. Khen thưởng công tác Đảng:

Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ…….. đến nay.

Năm…….. –…….. (3 năm liền) được UBND xã ………… tặng giấy khen. Có thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.2. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ:

2.1. Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc)

Năm Tiêu đề để cạnh tranh Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định
………….-…….. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm…….. của UBND huyện……..
………….-…….. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm…….. của UBND huyện……..
………….-…….. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm…….. của UBND huyện……..
………….-…….. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm…….. của UBND huyện……..
………….-…….. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm…….. của UBND huyện …………
Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài 5 trang 53 Toán 7 tập 2 SGK Cánh Diều

2.2. Hình thức khen thưởng: (Giấy khen, Giấy khen)

Năm Hình thức Thưởng Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định
………….-…….. Công lao Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm…….. của Ủy ban nhân dân tỉnh…………..
………….-…….. Công lao Quyết định số…………/QĐ-LĐLĐ ngày 24 tháng 8 năm…….. của UBND tỉnh……..
………….-…….. Công lao Quyết định số…………./QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 8 năm…….. của Ủy ban nhân dân tỉnh……..
…….. giấy khen Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 12/02/…….. của UBND xã………….
…….. giấy khen Quyết định số……../QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm…….. của Ủy ban nhân dân xã………….
…….. giấy khen Quyết định số…………./QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm…….. của Ủy ban nhân dân xã………….

2. Thành tích của tập thể:

Năm học…….. –…….. đến năm học…….-…….. đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, trường tiên tiến cấp huyện.

Năm…….. là đảng viên khối 5 được UBND huyện tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức. Hồ Chí Minh.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐẢNG BỘ ……………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Mẫu báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc – Mẫu 3

ĐẢNG XÃ HỘI……
PHÒNG GIÁO DỤC TRẺ EM …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….. , ngày …. tháng …. năm 20 …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. CƠ SỞ CHỈ

– Họ và tên đảng viên:……………Nam (nữ):…………..

– Ngày sinh:……………………………………………………………

– Ngày vào Đảng:……………..Ngày chính thức:…………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………..

– Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):…………

II. THÀNH TỰU LÀ

1. Tóm tắt thành tích đảng viên

– Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đã đạt kết quả về số lượng và chất lượng; vận dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính…

– Trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động khu dân cư, các hoạt động xã hội khác…

– Trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn (nếu là đoàn viên)

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý nêu rõ hơn về vai trò của bản thân trong cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu giải thưởng đã được nhận

a) Các danh hiệu, hình thức khen thưởng của cấp uỷ các cấp: rõ ràng, đầy đủ, liên tục hàng năm.

b) Các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước và đoàn thể

XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN

BÁO CÁO ĐẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………..

……………………………………………………….

……………………..

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Danh mục: Tổng hợp

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *