bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2017


Mục lục bài viết

Trong quá trình làm việc, cán bộ sẽ được giao những nhiệm vụ nhất định mà họ phải hoàn thành. Định kỳ, cán bộ phải trực tiếp tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của mình.

Qua bài viết dưới đây hãy cùng tổng đài 19006557 tìm hiểu về Phiếu tự đánh giá nhân viên.

Vai trò của việc tự đánh giá của nhân viên là gì?

Thứ nhất: Bản tự đánh giá giúp CBNV tự đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân, trung thực với khuyết điểm của bản thân để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. trạng thái.

Mỗi cán bộ sẽ phải tự kiểm điểm, nhận xét, kiểm điểm bản thân trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cán bộ đều là người đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản, là lực lượng nòng cốt của đất nước, là chủ thể quản lý, chỉ đạo công việc tại đơn vị công tác nên cần phải liêm khiết, trong sạch. xây dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy, mỗi cán bộ cần tự soi xét, tự đánh giá, từ đó nhìn nhận những thiếu sót trong quá trình làm việc để tìm ra giải pháp phù hợp nhất giúp công việc được giải quyết thuận lợi, hiệu quả. thành công nhất có thể.

Thứ hai: Tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao tinh thần cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ căn cứ vào những đánh giá đó để đề ra phương hướng, kế hoạch, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

Mẫu phiếu tự đánh giá cán bộ quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o——

TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC,
VIÊN CHỨC CHỈ VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên:…………………………………….. ………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh hiện nay: ……………………………………………………..

Thời gian công tác tại đơn vị: …………………………………………………….

Đơn vị đang công tác: …………………………………………………………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng.

Là đảng viên, cán bộ quản lý, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tác phong công tác:

thực hiện lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó, triển khai, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, gắn việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức. , cách sống.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài tập có đáp án chi tiết về quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất lớp 11 phần 6

Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ vững tác phong, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý.

Luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của người quản lý, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Luôn hòa đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng, khách quan trong công việc, bảo vệ lợi ích và quyền lợi của người học, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn có ý thức phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến ​​của đồng nghiệp và giải quyết những thắc mắc, đề xuất của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý nhà trường.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp có liên quan để phục vụ cho công việc.

Trong thời gian qua tôi đã theo học và tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận hành chính giáo dục tại Trường Chính trị………….. Trong công việc tôi luôn học hỏi những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự hoàn thiện bản thân. . phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Ông là Phó hiệu trưởng trong trường. Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất của người cán bộ quản lý nhà trường. Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Phòng giáo dục đến toàn thể giáo viên trong trường theo quy định từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có bảng tổng kết hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo từng ngày học. Qua kỳ thi đua đó rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo.

Cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Dự giờ, thăm lớp kịp thời để rút kinh nghiệm cho giáo viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm, sổ giáo án, sổ kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn, các lớp, giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh những thiếu sót chưa thực hiện được trong các buổi sinh hoạt cùng đoàn thể, tổ chức. Các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa đạt kết quả tốt.

Cùng với các tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường cũng như thực hiện các hoạt động của Hội đồng bộ môn. của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng với lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến toàn thể đoàn viên trong nhà. trường học.

Kết quả năm……………………:

– Về chuyên môn:

Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được UBND huyện khen thưởng.

– Đối với Công đoàn: Công đoàn ngành khen:

+ Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn”.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

Tham Khảo Thêm:  [Full HD] Video tập gym 49s full HD quay chính diện

Trong năm qua bản thân tôi và toàn thể công đoàn viên đã làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng với lãnh đạo nhà trường bố trí chỗ ở tập thể cho đội. Vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do trường, ngành phát động.

Cùng lãnh đạo nhà trường xây dựng các cuộc vận động, các phong trào của ngành, các cấp đề ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý: Tôi luôn chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của chi bộ, của nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc sống giản dị, hòa nhập với quần chúng nhân dân, gần gũi với nhân dân trong xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và nhân dân nơi công tác.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc làm trong công việc hàng ngày như thay đổi thói quen làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm,… và trong năm học cần thực hiện một việc lớn làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn trong thời gian làm việc:

1. Ưu điểm:

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Có khả năng quản lý tốt.

Hoàn thành mọi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

2. Nhược điểm:

sức mạnh tập thể và cá nhân của đội chưa được huy động đầy đủ.

Việc tổ chức tham gia các hoạt động phong trào VHVN, TDTT trong tổ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, phần lớn CBGV ở xa.

Trong quá trình làm việc và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra được nhiều ý kiến ​​hay.

III. Xu hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Tôi có khả năng cũng như kỹ năng làm công tác quản lý trường học. Vì vậy, xu hướng phấn đấu để được bổ nhiệm vào vị trí có vị trí cao hơn hiện tại.

Triển vọng phát triển ở trình độ cao hơn hiện tại và phát triển cho các thế hệ tiếp theo hoàn thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao./.

…….., ngày tháng năm….

Người tự nhận xét, người tự đánh giá

IV. Ý kiến ​​của lãnh đạo và cấp ủy:

………………………………………………………………………………………………

………, ngày tháng năm….
trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu tự đánh giá dành cho nhân viên

Với nội dung tiếp theo của bài viết, Hotline 19006557 sẽ cung cấp cho bạn vật mẫu Tự đánh giá nhân viên mới nhất, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN

Họ và tên cán bộ:…………….. Mã số:…………………….

Chức vụ:…………………………………………………… Bậc lương:……………..

Đơn vị đang công tác: ………………………………………………………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

2/ Kết quả công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao

3/ Tinh thần kỷ luật:

4/ Tinh thần hợp tác trong công việc:

5/ Trung thực trong công việc:

Đạo đức lối sống:

7/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

8/ Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

……….., ngày tháng năm…..
người tự đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo bản tự đánh giá của nhân viên

Ngoài việc cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến vai trò quan trọng của mẫu bản tự đánh giá nhân viên và mẫu bản tự đánh giá nhân viên, với nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn. khách hàng về cách soạn thảo bản tự đánh giá nhân viên.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Hướng dẫn chơi Minato Edo toàn tập | Naruto Mobile

Quý khách hàng đang có nhu cầu soạn thảo bản tự đánh giá nhân viên có thể tham khảo nội dung dưới đây do Tổng đài tư vấn cung cấp.

Trong phần tự kiểm điểm, cá nhân cán bộ cần chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao mà mình đã hoàn thành, những ưu điểm có liên quan đến các vấn đề khác như:

+ Về tư tưởng chính trị: Từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, người cán bộ phải có nhận thức rõ ràng về lý tưởng của Đảng, đạo đức, chính trị, những vấn đề liên quan đến tinh thần kỷ luật, tác phong công tác…

Về tư tưởng chính trị: Cán bộ cần nêu những ưu điểm trong nhận thức lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tác phong, nề nếp làm việc: đây là phần sẽ được đánh giá trực tiếp trong quá trình làm việc của nhân viên. Không chỉ tự đánh giá kết quả công việc mà nhân viên cũng cần đưa ra những đánh giá trong quá trình làm việc, thái độ và sự nhìn nhận khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Về trung thực: Đây là phẩm chất quan trọng cần phải có đối với mọi cán bộ, bởi họ là người sẽ đại diện cho nhân dân thực hiện những quyền hạn nhất định, phải trung thực trong quá trình làm việc. , đi công tác.

Với tinh thần làm việc, kiến ​​thức là vô hạn, người cán bộ phải luôn tích cực tìm tòi, tự học hỏi những kiến ​​thức mới để nắm bắt kịp thời thời đại, giúp ích cho quá trình giải quyết công việc. thuận lợi hơn.

Các sĩ tử tự đánh giá về tinh thần học tập, nâng cao trình độ của bản thân.

– Cuối cùng là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Cán bộ giải quyết công việc hành chính cho nhân dân phải luôn thể hiện thái độ thân thiện, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc cho nhân dân.

Vì vậy, cán bộ tự nhận xét về thái độ, sự nhiệt tình của mình trong việc giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Lưu ý, khi cán bộ tự nhận xét, đánh giá cần bảo đảm tính trung thực, không đưa ra những điều không đúng sự thật hoặc chỉ viết những điều tốt đẹp về mình.

Thông qua quá trình tự kiểm điểm và đánh giá này, cấp trên sẽ đánh giá được quá trình làm việc của nhân viên, từ đó tìm ra những phương hướng hoặc phân công nhiệm vụ chính xác nhất có thể.

Đánh giá quá trình làm việc

Đánh giá quá trình làm việc thường được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người quản lý và nhân viên nhằm giúp họ thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình để đưa ra các đề xuất. giải pháp và biện pháp khắc phục.

Việc đánh giá này có thể do người quản lý hoặc người trực tiếp thực hiện công việc thực hiện. Trong đánh giá cần nêu rõ công việc được giao đã làm được những việc gì, còn tồn tại hạn chế gì và đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế đó. Có thể là đánh giá quá trình làm việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý tùy theo yêu cầu và nội dung công việc.

Đây là toàn bộ nội dung về Phiếu tự đánh giá nhân viên. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ đến số Tổng đài 19006557.

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *