bài mẫu kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4 khoa 12


Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Vì vậy, một mẫu đánh giá tự điều chỉnh là gì? Mẫu bản tự đánh giá tự sửa bao gồm những gì? Quy định pháp luật về hình thức tự kiểm tra tự sửa chữa. Để tìm hiểu thêm về mẫu bản kiểm điểm tự sửa chữa, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu bản kiểm điểm tự sửa chữa.

bản kiểm điểm tự soi tự sửa
Đánh giá tự điều chỉnh

1. Những phần cần thiết trong bản kiểm điểm Đảng viên

 • Thông tin cá nhân;
 • Ưu điểm và kết quả đạt được;
 • Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân;
 • Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước;
 • Giải trình về những vấn đề đề nghị xem xét (nếu có);
 • Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có);
 • Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại;
 • Tự công nhận đánh giá chất lượng.

2. TỶ trách nhiệm, quyền hạn

Theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, Trách nhiệm và thẩm quyền kiểm điểm Đảng viên như sau:

 • Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức phân loại chất lượng đảng viên.
 • Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

3. Tải m Mẫu bản kiểm điểm tự sửa chuẩn mới nhất 2022

4. Mẫu bản kiểm điểm tự sửa lỗi

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢNG KIỂM TRA ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

Kính thưa:
 • Chi ủy …………………………………………………….
 • Đảng bộ…………………………………………………….

– Tên tôi là: ……………………………………………

– Ngày sinh………………………………………………………..

– Chỗ ở hôm nay:………………………………………………………

Tham Khảo Thêm:  ✓ Bài tập có đáp án chi tiết về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của thầy nguyễn tất thu

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…………. Có thể……………………………

– Tại chi nhánh: ……………………………………………………

– Ngày chính thức:……………………. tại chi nhánh:……………………………………………………….

– Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………….. Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, tôi tự nhận xét như sau:

Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến ​​thức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác truyền thông đại chúng của bản thân.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, nhà giáo. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết tập thể trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình làm việc tôi luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về phương diện giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu học tập nâng cao chuyên môn, đọc sách báo để tích lũy kiến ​​thức chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với công việc tập thể, tôi luôn nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

Tham Khảo Thêm:  ✓ Đảo rồng mobile || Mẹo up kinh nghiệm lên cấp 120. Cách Bug cấp tài nguyên trên đảo. Mẹo đảo rồng p4

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

Về hạn chế và nhược điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, tình cảm của học sinh chủ nhiệm.

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý cho các thành viên trong nhóm.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm, khuyết điểm:

Quan tâm hơn đến từng đảng viên trong chi bộ để tìm cách giúp đỡ họ và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý cho đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ và đảng bộ. Nay do xin chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí ………… nên đồng chí…………………….

Kính mong Chi ủy, Chi bộ …………………………………………………….. tạo điều kiện để tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa sẽ luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Trung Tâm Gia Sư Tại Khu Đô Thị Văn Phú MIỄN PHÍ Học Thử 2 Buổi
TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN QUỸ ĐẢNG

……………………………………………………

……………………………………………………

……….., ngày tháng năm……..
BAN T/M
BẢO VỆ
BỮA TIỆC ……………………

XÁC NHẬN…………….
Chữ ký đồng chí:

……………………

……………., ngày tháng năm……..
BAN ĐẢNG T/M
BẢO VỆ

4. Kết luận mẫu kiểm điểm tự sửa lỗi .

Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản của chúng tôi về mẫu kiểm điểm tự sửa lỗi và một số vấn đề pháp lý liên quan đến mẫu kiểm điểm tự sửa lỗi . Tất cả những lời khuyên trên của chúng tôi về mẫu kiểm điểm tự sửa lỗi đều dựa trên pháp luật hiện hành. Nếu khách hàng có thắc mắc, yêu cầu về vấn đề pháp lý liên quan đến các vấn đề nêu trên về mẫu kiểm điểm tự sửa lỗi Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

5. Một số câu hỏi thường gặp

Tự soi, tự sửa được hiểu như thế nào?

“Tự soi, tự sửa” là mỗi người tự phê bình, tự soi mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khuyết điểm thì tự sửa chữa, cái gì xấu thì tự làm sạch và tự sửa chữa.

Nêu những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống?

1/ Cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích của tập thể.
2/ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết ngược, dân chủ hình thức.
3/ Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
4/ Mắc bệnh thành tích, khoe khoang, giấu giếm khuyết điểm.

Vì sao cần kiểm điểm đảng viên tự sửa sai?

Thứ nhất: Tự phê bình giúp đảng viên tự soi xét, nghiêm khắc, trung thực nhận khuyết điểm để tìm cách sửa chữa.

Thứ hai: Tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

✅ Danh sách kiểm tra: Tự soi và tự sửa
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói – Tận tâm
✅Zalo: 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Đường dây nóng: 1900.3330
5/5 – (4669 bình chọn)

Related Posts

bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

Mục lục Hệ thống kiến ​​thức hỗ trợ viết 9 bài thơ về tiểu đội xe không kính Tác giả Công việc Hoàn cảnh sáng tác Ý…

lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới

Một kế hoạch phát triển bản thân chi tiết sẽ là bước đệm vững chắc để bạn đạt được những mục tiêu trong tương lai. Điều này…

lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học cần nhớ

Trọn Bộ Lý Thuyết HÓA HỌC Vô Cơ & Hữu Cơ Đề Thi THPT Quốc Gia cực hay. Hệ thống Trọn bộ Lý Thuyết Hữu Cơ & Vô…

kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạn đang xem: Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay TRONG thpttranhungdao.edu.vn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?…

family types vary in different countries and among different cultures

UBND TỈNH BẮC NINH GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Đề kiểm tra học kỳ I NĂM HỌC 201 9 -20 20 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP…

phiếu đánh giá trẻ cuối độ tuổi 5 6 tuổi

Nội dung chính CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI CỦA TRẺ CUỐI 5 TUỔI I. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT II. PHÁT…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *