Lịch học tập trung tháng 12.2017 tại các tỉnh

In ấn - 06/12/2017

   Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo lịch học tập trung cho các sinh viên lớp Luật tại tỉnh. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

1.Tỉnh Thừa Thiên Huế

2.Tỉnh Bình Phước

          Thị xã Đồng Xoài 

          Huyện Bù Nho 

3. Tỉnh Đồng Nai

4. Đồng Tháp