Lịch học tập trung tháng 11.2017 tại tỉnh Đồng Tháp

In ấn - 19/10/2017

    Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo lịch học tập trung tháng 11 tại tỉnh Đồng Tháp. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

Lịch học