Thay đổi ngày thi kết thúc học phần tháng 11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

In ấn - 10/11/2017

       Theo kế hoạch, các sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế thi kết thúc học phần vào ngày 05/11/2017, nhưng do mưa bão nên đợt thi này đã không tổ chức được.

     Nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo thay đổi ngày thi 05/11/2017 sang ngày 26/11/2017. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

Lớp Luật 4,5n; 2,5n +3n

Lớp Luật B4-4,5n