Lịch học tập trung tháng 10/2017 của lớp Luật B1-1 TC (năm 1), tại tỉnh Thừa Thiên Huế

In ấn - 09/10/2017

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo lịch học tập trung cho các sinh viên lớp Luật B1-1 tín chỉ, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

Lịch học