Thời khóa biểu học tập trung, tháng 10/2017 (có thay đổi)

In ấn - 19/09/2017

 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo kế hoạch học tập trung, tháng 10 năm 2017. Thời khóa biểu có thể sẽ thay đổi, các anh/ chị sinh viên vui lòng thường xuyên vào mục này để kịp thời cập nhật lịch mới nhất. 

-Thời khóa biểu các tỉnh có thay đổi (cập nhật ngày 22/9/2017): Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp. 

-Thời khóa biểu các tỉnh có thay đổi (cập nhật ngày 26/9/2017): huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, tỉnh Bình Phước.

-Thời khóa biểu các tỉnh có thay đổi (cập nhật ngày 4/10/2017): tỉnh Bình Đinh, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Tỉnh Nghệ An

Luật B2-1

Luật TN

2. Tỉnh Quảng Bình

Thành phố Đồng Hới

3. Tỉnh Quảng Trị

Thành phố Đông Hà

Huyện Đăk Rông

Huyện Hướng Hóa 

Huyện Gio Linh

Huyện Vĩnh Linh

4. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Luật A2 -1

Luật A2 -2 

Luật B2- 1

Luật B3- 1

Luật B3- 2

Luật B4- 2

5. Tỉnh Bình Định

Luật A1-1 

Luật A2-1

Luật B2-2

Luật B3-2

Luật B4-2 

6. Tỉnh Phú Yên

Luật A2-2

Luật B2-2

Luật B4-2

7. Tỉnh Gia Lai

Thành phố Plei Ku

Huyện Ayun Pa 

8. Tỉnh Đăk Lăk

Luật B4-1

9. Tỉnh Ninh Thuận

Luật B2-2

Luật B4-1

10. Tỉnh Bình Thuận

Luật A1-1

Luật B2-1

Luật B2-2

Luật B4-1

11. Tỉnh Bình Phước

Thị xã Đồng Xoài

Huyện Bù Nho

12. Tỉnh Tây Ninh

Luật A2-1

Luật B2-2

Luật B3-2

Luật B4-2

13. Tỉnh Đồng Nai

Luật B4 - 2

Luật B1 - 2TC

14. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành phố Bà Rịa

  - Lớp B1-2, B2-2, B3-2, B4-1 

  - Lớp B1-1 TC

Huyện Châu Đức

Huyện Tân Thành

Huyện Côn Đảo

15. Long An

 Thị xã Kiến Tường

16. Tỉnh Đồng Tháp

Luật B4 -2

Luật B1-1 TC