Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học tại tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

In ấn - 12/01/2018

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo Kế hoạch Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học khóa thi tháng 6 năm 2017 tại các tỉnh. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

1. Tỉnh Nghệ An 

2. Tỉnh Quảng Bình

3. Tỉnh Quảng Trị