Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐH tại các tỉnh nam trung bộ

In ấn - 18/12/2017

 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo Kế hoạch Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học khóa thi tháng 6 năm 2017 tại các tỉnh thành nam trung bộ. Mời các anh/chị sinh viên vào link bên dưới để xem chi tiết:

1. Thành phố Đà Nẵng 

2. Tỉnh Bình Định

3. Tỉnh Phú Yên 

4. Tỉnh Khánh Hòa

5. Tỉnh Ninh Thuận

6. Tỉnh Bình Thuận