Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk

In ấn - 25/10/2017

  Trung tâm Giáo duc Thường xuyên - Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học cho các sinh viên tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk

Lễ bế giảng và trao bằng tại tỉnh Kon Tum

Lễ bế giảng và trao bằng tại tỉnh Gia Lai

Lễ bế giảng và trao bằng tại tỉnh Đăk Lăk