Thông báo tổ chức Lễ khai giảng tại tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp

In ấn - 28/09/2017

Trung tâm Giáo duc Thường xuyên - Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức buổi lễ khai giảng ngành Luật,  tại tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp. Mời các anh/ chị sinh viên nhấp vào link bên dưới. 

Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Tháp