Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

In ấn - 05/04/2017

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học khóa thi tháng 12 năm 2016, tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

 Mời các anh/ chị sinh viên nhấp vào link này