Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tại tỉnh Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận khóa thi tháng 06/2016.

In ấn - 30/12/2016

    Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt thi tháng 06 năm 2016, tại tỉnh sau:  Anh/ Chị click vào link dưới đây để xem chi tiết.

 

Đà Nẵng

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Bình Thuận