Danh sách sinh viên đươc Giám Đốc trao bằng danh dự và được khen thưởng tại các tỉnh: Bình Phước, Vĩnh Long, Tiền Giang.

In ấn - 23/12/2016

Danh sách sinh viên đươc Giám Đốc trao bằng danh dự và được khen thưởng  đợt thi tháng 06 năm 2016, tại tỉnh sau:  Anh/ Chị click vào link dưới đây để xem chi tiết.

 

Bình Phước

Vĩnh Long

Tiền Giang

Tây Ninh