Thông báo về việc khai giảng khóa học, hướng dẫn học tập, cấp phát giáo trình, thu học phí tại tỉnh Quảng Trị.

In ấn - 30/11/2016

 

 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo về việc khai giảng khóa học, hướng dẫn học tập, cấp phát giáo trình, thu học phí tại tỉnh Quảng Trị.

Mời các bạn nhấp vào link này