Đề cương ôn thi tốt nghiệp

In ấn - 18/08/2014

Ngành

Môn thứ nhất

Môn thứ hai

Sư phạm Toán học

Phương pháp dạy học Toán và Cơ sở giải tích

 Đại số (các cấu trúc đại số cơ bản)

Sư phạm Vật lý

Phương pháp giảng dạy Vật lý và Cơ học  lượng tử

Cơ sở Vật lý chất rắn và Vô tuyến đại cương

Sư phạm Hóa học

Hóa lý

Hữu cơ và Phương pháp giảng dạy Hóa học

Sư phạm Sinh học

Phương pháp dạy học sinh học & Giải phẫu so sánh động vật

Quang hợp và hô hấp thực vật

Sư phạm Lịch sử

Phương pháp dạy học Lịch sử và Lịch sử Thế giới

Lịch sử Việt Nam

Sư phạm Ngữ văn

Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

Văn học Việt Nam

Sư phạm Địa lý

Phương pháp dạy học Địa lý

Địa lý Việt Nam

Sư phạm Tiếng Anh

Theoretical Units

Practical Units

Sư phạm Giáo dục Chính trị

Phương pháp dạy học Giáo dục Công dân và Triết học

Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt

Toán và Phương pháp dạy học Toán

Sư phạm Mẫu giáo, Giáo dục Mầm non

Phương pháp dạy học ở trường Mầm non

Tâm lý học và Giáo dục học trẻ em

Luật 

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Luật hành chính - Luật hình sự (phần 1)

Quản trị Kinh doanh

Nghiệp vụ 2 (Nghiên cứu MaketingQuản trị Maketing)

Nghiệp vụ 1 (Quản trị Tài chính, Lập và quản lý dự án đầu tư)

Kế toán

Kế toán tài chính

Kiểm toán và Kế toán quản trị

       Nếu không đọc được thông tin thời khóa biểu đề nghị tải thêm phần mềm sau về giải nén và cài đặt thêm vào máy tính.

        http://www.huecdt.edu.vn/ThongbaoWord/AdbeRdr811_en_US.zip