Mẫu Phiếu dự tuyển

In ấn - 17/06/2012

Sinh viên có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào học các ngành do Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế đào tạo có thể sử dụng mẫu Phiếu dự tuyển sau để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lấy mẫu Phiểu dự tuyển: www.huecdt.edu.vn/ThongbaoWord/Phieudutuyen.doc