Thay đổi tên miền của website Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế

In ấn - 01/11/2017

  Từ ngày 15/11/2017, Trung tâm Giáo Thường xuyên - Đại học Huế sẽ thay đổi tên miền cũ www.huecdt.edu.vn/ sang tên miền mới www.hucec.edu.vn.

   Trung tâm thông báo đến quý thầy cô, các anh chị sinh viên được biết để tiện truy cập vào website của Trung tâm.