Thông báo kết quả thi tốt nghiệp và nhận đơn xin phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo Từ xa, đợt thi ngày 02 và 03/12/2017

In ấn - 14/12/2017

    Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Đại học Huế đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 02 và 03/12/2017 của các ngành Sư phạm, Luật, Quản trị Kinh doanh. Trung tâm bắt đầu thông báo kết quả từ ngày 14/12//2017 cho sinh viên biết qua các kênh thông tin: trang web của Trung tâm:

- Trung tâm sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của các ngành Sư phạm, Luật và Quản trị Kinh doanh từ nay đến hết ngày 29/12/2017 (tính theo dấu bưu điện). Sinh viên gửi đơn xin phúc khảo cho cán bộ Giáo vụ quản lý.

-  Đơn xin phúc khảo cần ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, ngành học, ngày thi, hội đồng thi, sinh viên tỉnh, tên môn thi cần phúc khảo, điểm môn thi cần phúc khảo.

Mẫu đơn xin khúc khảo.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt thi trên được rõ.

 Danh sách 10 Hội đồng thi tốt nghiệp, đợt thi ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2017

 1. Tỉnh Nghệ An

 2. Tỉnh Thừa Thiên Huế 

 3. Tỉnh Gia Lai

 4.Tỉnh Bình Định

 5. Tỉnh Bình Thuận

 6. Thành phố Hồ Chí Minh

 7. Tỉnh Đồng Tháp

 8. Tỉnh Sóc Trăng

 9. Tỉnh Bạc Liêu

 10. Tỉnh Cà Mau