Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2017

In ấn - 29/11/2017

      Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo Danh sách các sinh viên dự thi tốt nghiệp, đợt thi ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2017. Mời các anh/chị sinh viên nhấp vào link bên dưới. 

 Tỉnh Gia Lai 

Tỉnh Bạc Liêu