Thông báo học E-learning của lớp Luật B1/2 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

In ấn - 10/11/2017

      Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo đến các anh/chị sinh viên lớp Luật B1/2 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai về việc học theo phương thức E-learning .

      Từ ngày 13/11, mời các anh chị sinh viên truy cập vào địa chỉ Website www.elearning-hucec.edu.vn để học theo phương thức lớp học trực tuyến E-learning.

      Sau khi vào trang web, mời các anh/chị rê chuột đến cuối trang, tìm mục "Thông báo chung cho sinh viên" mở đọc file "Hướng dẫn sinh viên học tập" và làm theo hướng dẫn.

      Mọi thắc mắc, anh/chị vui lòng liên hệ với Tổ Công nghệ Thông tin theo các số điện thoại sau:  0234 3830 770