Địa điểm học tập trung ngành Luật, tháng 10 năm 2017

In ấn - 26/09/2017

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế, thông báo địa điểm học tập trung ngành Luật, tháng 10 năm 2017 tại các tỉnh như sau:

Mời các anh/chị sinh viên nhấp vào link này