Kế hoạch tổ chức đợt thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

In ấn - 13/09/2017

 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức đợt thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 như sau:

Mời các bạn nhấp vào link này