Kết quả phúc khảo đợt thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2017

In ấn - 18/08/2017

 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo đợt thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2017. Mời các anh/ chị sinh viên có đăng ký phúc khảo nhấp vào đường dẫn bên dưới để xem kết quả:  

Kết quả phúc khảo đợt thi tháng 6/2017