Ban lãnh đạo

In ấn - 16/02/2016

 

PGS. TS. Phùng Đình Mẫn
Bí thư Đảng bộ Cơ sở Trung tâm
Giám đốc Trung tâm

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm