Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           

  Lưu ý: Sinh viên có thể xem các Clip này bằng trình Windows Media Player được tích hợp sẵn trong hệ điều hành (tất cả các máy tính đều có).

  LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5  
     

  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
     

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
     

  PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
  Phần 9 Phần 10

  NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
     

  ÂM NHẠC 2

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
     

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT ÂM NHẠC

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
  Phần 9 Phần 10
  Phần 11 Phần 12

  ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
  Phần 9 Phần 10
  Phần 11 Phần 12
     
    Xem tiếp