Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           

  Lưu ý: Sinh viên có thể xem các Clip này bằng trình Windows Media Player được tích hợp sẵn trong hệ điều hành (tất cả các máy tính đều có).

  HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN SƠ ĐẲNG CHO TRẺ MẦM NON

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6

  HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7  
     

  HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN TIẾNG VIỆT

  Tiếng Việt 1 Tiếng Việt 2
  Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 4
  Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 6
  Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 8
     

  HƯỚNG DẪN ÔN TỐT NGHIỆP PHẦN TOÁN CAO CẤP

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
     

  HƯỚNG DẪN ÔN TỐT NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7  
     

  HƯỚNG DẪN ÔN TỐT NGHIỆP LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
     

  HƯỚNG DẪN ÔN TỐT NGHIỆP LUẬT HÌNH SỰ

  Phần 1 Phần 3
  Phần 2 Phần 4
     

  HƯỚNG DẪN ÔN TỐT NGHIỆP LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Phần 1 Phần 2
  Phần 3 Phần 4
  Phần 5 Phần 6
  Phần 7 Phần 8
  Phần 9