DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN ỦNG HỘ
"CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ"


STT

TÊN CÁ NHÂN /TỔ CHỨC

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

41 Lê Thị Nguy Nam Đông, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
42 Nguyễn Thị Bích Liên Quảng Bình - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
43 Nguyễn Thị Giữa Quảng Bình - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
44 Nguyễn Thị Vân Quảng Bình - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
45 Trần Kiêm Ngẫu Tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000
46 Huỳnh Thị Nhung Tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000
47 Lê Thị Thu Ni Tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000
48 Hồ Thị Sĩ Tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000
49 Nguyễn Thị Phương Tâm Tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000
50 Châu Thị Thanh Tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000
51 Lê Thanh Toàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 100.000
52 Phạm Xờ Tỉnh Thừa Thiên Huế 100.000
53 A Viết Thị Xứ Tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000
54 Lê Thị Thía Tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000
55 Dương Thị Hường Lớp GDMN-5N, Tỉnh Thừa Thiên Huế 100.000
56 Trần Thị Hải Châu Lớp SPMN-5N, Tỉnh Thừa Thiên Huế 100.000
57 Trần Thị Ngọc Duyên Trường TH Phước Hòa 2, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 200.000
58 (Không rõ tên) Lớp ĐHTX khóa 2012-2014 năm 3 1.000.000
59 Huỳnh Ngọc Hạnh Hội Nông dân, huyện Dầu Tiếng, KP 4B, TT Dầu Tiếng, Bình Dương 200.000
60 Tập thể lớp GDMN A'2 Cần Thơ Thành phố Cần Thơ 2.200.000
61 Tập thể lớp Luật Đăk Lăk Tỉnh Đăk Lăk 1.000.000
62 Tập thể lớp GDTH A'2, Hệ 3N, Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.850.000
63 Nguyễn Ngọc Tuấn Lớp GDTH A'2, tỉnh Khánh Hòa 500.000
64 Tập thể lớp GDMN1 Khánh Hòa Lớp GDTH A'2, tỉnh Khánh Hòa 1.500.000
65 Tập thể lớp GDMN NK 2012-2014 Lớp GDMN NK 2012-2014 500.000
66 Tập thể lớp TN 3 Khánh Hòa Lớp TN 3, tỉnh Khánh Hòa 1.600.000
67 Võ Kim Giàu Lớp GDMN A'2, tỉnh Vĩnh Long 100.000
68 Tập thể lớp Luật B'12 Phú yên Lớp Luật B'12, tỉnh Phú Yên 1.000.000
69 Tập thể lớp GDTH A'1 Đồng Nai Lớp GDTH A'1 tỉnh Đồng Nai 15.080.000
70 Tập thể lớp Luật NK 2009 -2014 Lớp Luật NK 2009 -2014, Quảng Trị 1.000.000
71 Tập thể lớp GDTH A2/1 Tỉnh Khánh Hòa 700,000
72 Tập thể lớp Anh A1 Tỉnh Khánh Hòa 400.000
73 Tập thể lớp GDTH A'2 Tỉnh Khánh Hòa 300.000
74 Trần Kim Trung Luật 2,5N, tỉnh Bình Định 300.000
75 Hồ Văn Chiến Trường TH A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 100.000
76 Tập thể lớp C2.2 Thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000
77 Tập thể lớp K4.1 Tỉnh Quảng Trị 5.000.000
78 Trần Thanh Tuyền 866/2/5/10, KP2, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM 100.000
                    Danh sách trước                                                                                                                   Danh sách tiếp theo