DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN ỦNG HỘ
"CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ"


STT

TÊN CÁ NHÂN /TỔ CHỨC

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

(Không rõ tên)

Lớp Luật B1 Đồng Nai

500.000

2

Trương Văn Chu

Lớp Luật tốt nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, A25/7A Ấp 1, xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

100.000

3

Tập thể lớp Luật B4 Tp. Vũng Tàu

Tập thể lớp Luật B4 Tp. Vũng Tàu

1.000.000

4

Phùng Thế Minh

107/5 Đồ Chiểu, P3 Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

5

(Không rõ tên) 

Chuyển từ Ngân hàng Công thương sang tài khoản ủng hộ

400.000

6

Nguyễn Thuận (5024100194)

Trường THPT Nguyễn Trãi, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa

500.000

7

Tập thể lớp Luật K8, Nghệ An

Luật K8 Nghệ An, tỉnh Nghệ An

3.000.000

8 Ngô Quý Tập Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
9 Nguyễn Thị Thanh Hương Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
10 Cao Thị Bình Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
11 Nguyễn Thị Bích Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
12 Ngô Thị Mỹ Chi Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
13 Phan Thị Hạnh Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
14 Võ Thị Hằng Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
15 Đặng Thị Hoa Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
16 Đoàn Thị Liên Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
17 Lê Thị Hồng Loan Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
18 Trần Thị Tố Nga Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
19 Đoàn Tuấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
20 Nguyễn Huỳnh Thụy Ý Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
21 Cái Thị Đoan Trang Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
22 Lại Thị Anh Trâm Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
23 Nguyễn Thị Sáu Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
24 Trương Thị Hiểu Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
25 Trương Văn Dũng Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
26 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
27 Trần Thị Thanh Tâm Tp Huế, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
28 Nguyễn Thị Thu Thủy Tp Huế, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
29 Lê Thị Châu Loan Tp Huế, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
30 Phạm Thị Hồng TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
31 Ngô Thị Tuyền TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
32 Võ Thị Tuyết Hồng TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
33 Nguyễn Thị Linh Hương TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
34 Đỗ Thị Thủy TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
35 Phan Thị Lài TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
36 Nguyễn Thị Ngọc Hằng TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
37 Nguyễn Thị Hạnh Tuyền TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
38 Phan Thị Thanh TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
39 Nguyễn Thị Lành TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
40 Đặng Thị Lựu Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Lớp GDTH-3N (nhập học 01/4/2012) 50.000
                                                                                                                Danh sách tiếp theo