Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Trang chủ | Cá nhân | Đăng ký | Chủ đề | Thành viên | Tìm kiếm
 Diễn đàn chính
 Quy định của diễn đàn
Quy định của diễn đàn Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue

Viec Dang ky vao dien dan hoan toan mien phi! Truoc khi Dang ky tat ca deu phai dong y voi nhung quy uoc sau:

- Tat ca cac thanh vien tham gia Dien dan nay deu phai tuan theo Hien phap va Phap luat cua nuoc Cong hoa xa hoi chu Viet Nam.

- Khong ban ve chuyen chinh tri, ton giao hay nhung de tai gay hiem khich.

- Khong gui bai hoac hinh anh co noi dung tho tuc, khieu dam, vi pham thuan phong my tuc.

Neu vi pham, Ban Quan tri se tuoc quyen loi thanh vien ma khong can phai bao truoc. Day la Dien dan mo, vi vay cac thanh vien tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve noi dung bai gui. Ban Quan tri se khong chiu mot trach nhiem nao.Nếu bạn có thắc mắc gì về quy định của diễn đàn, xin hãy liên hệ tại đây: your.email@yourserver.com


Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue © HueCDT Chuyển tới đầu trang