Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thông báo tập trung, thời khóa biểu, lịch thi
  Thông báo kế hoạch thi phụ đợt tháng 3 năm 2013 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 04/03/2013
       
  Thông báo kế hoạch học tập trung ngành Luật học (lớp Luật B1-1) tại Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  Tin ngày: 13/11/2012
       
  Thông báo thời gian thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ) theo quy định tháng 11 năm 2012 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 22/10/2012
       
  Thông báo thời gian thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ) theo quy định tháng 10 năm 2012 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 01/10/2012
       
  Kế hoạch tập trung ngành Luật học, QTKD, Kế toán đợt tháng 10 năm 2012 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 24/09/2012
       
  Thông báo thời gian thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ) theo quy định tháng 09 năm 2012 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 05/09/2012
       
  Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần đợt thi ngày 19/08/2012 tại TP. Hồ Chí Minh
  Tin ngày: 06/08/2012
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành sư phạm Sinh học - Tiếng Anh - Ngữ Văn tỉnh Nghệ An đợt tháng 06/2012 (có thay đổi)
  Tin ngày: 19/06/2012
       
  Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp khóa thi tháng 6/2011 tại Thành phố Hà Nội:
  Tin ngày: 05/06/2012
       
  Thông báo thời gian thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ) theo quy định tháng 04 năm 2012 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 30/03/2012
       
  «   1 2 3 4 5 6 7 8 9   »