Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Giới thiệu các cơ sở tiếp nhận
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Phú Yên
  Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, số 114 Lê Trung Kiên, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
  Điện thoại: 0573-824721
  Email: dt@gdtxphuyen.edu.vn

            Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên thành lập ngày 03-6-1991 theo quyết định số 402/QĐ-UB và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên theo quyết định số 646/QĐ-UB ngày 7/7/1994 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Trung tâm GDTX là cơ sở giáo dục không chính qui trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

            Chức năng, nhiệm vụ chung nhất của Trung tâm là nghiên cứu nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân và tìm cách đáp ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm GDTX được quy định tại điều 2 quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX ban hành theo quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐTngày 25-9-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

            Với quan điểm "Trung tâm GDTX là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức giáo dục có nội dung học, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình thêm những hiểu biết cần thiết để hòa nhập với cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc”, những năm qua, Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên đã triển khai những nhiệm vụ và quyền hạn của mình như: Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục; điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất tổ chức các hình thức tổ chức phù hợp với từng loại đối tượng; hỗ trợ để các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không chính quy ở địa phương….

   Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên.

            Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có nhu cầu học tập, năm 2009, Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế mở các lớp đào tạo Đại học. 

             Đến nay, nhờ sự liên kết này đã có nhiều người tốt nghiệp được cấp bằng Đại học, bổ sung một cách đáng kể nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, tại địa bàn tỉnh Phú Yên có gần 900 sinh viên đang theo học hệ Đại học Từ xa của Trung tâm Đào tạo Từ xa – ĐHH.

             Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Trung tâm Đào tạo Từ xa phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên tuyển sinh đào tạo Đại học Từ xa ở các chuyên ngành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu học tập tại địa phương.

   

  Bài viết khác
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại thành phố Hà Nội
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Thanh Hóa
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Nghệ An
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Bình
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Trị - Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Khánh Hòa
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Ninh Thuận - Sở Giáo dục và Đào tạo
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Ninh Thuận - Trung tâm Giáo dục thường xuyên
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Bình Thuận
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Kon Tum
  Xem tất cả...