Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Giới thiệu các cơ sở tiếp nhận
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Ngãi
  Địa chỉ: Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
  Điện thoại: 055.3710941
  Fax: 055.3835636
  Email: info@gdtxquangngai.edu.vn

          Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có tiền thân là Trung tâm GDTX thị xã Quảng Ngãi, được thành lập theo QĐ số 3305/QĐ-UBND ngày 13/10/1998 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đến năm 2005, Trung tâm được mở rộng quy mô, chức năng hoạt động và được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2011, Trung tâm được giao thêm chức năng dạy nghề và một lần nữa được đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

            Trung tâm thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Dạy nghề – GDTX – Hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 514/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011. Với nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng: không kể tuổi tác, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội … nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. 
   
   
  Lễ bế giảng và trao bằng Đại học cho các sinh viên của Trung tâm ĐTTX-ĐHH tại
  Trung tâm Dạy nghề – GDTX – Hướng nghiệp. 
   
            Một trong những hình thức đào tạo đáp ứng tối đa nhu cầu vừa học vừa làm của xã hội là đào tạo Đại học Từ xa. Chính vì thế, những năm qua, Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa – ĐHH mở nhiều lớp đào tạo đại học theo hệ Từ xa, góp phần đáng kể vào việc bổ sung nguồn nhân lực cho địa phương.
   
            Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Đào tạo Từ xa phối hợp với Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tuyển sinh đào tạo Đại học Từ xa ở các chuyên ngành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu học tập tại tỉnh Quảng Ngãi.
   
  Bài viết khác
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại thành phố Hà Nội
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Thanh Hóa
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Nghệ An
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Bình
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Trị - Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Bình Định
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Phú Yên
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Khánh Hòa
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Ninh Thuận - Sở Giáo dục và Đào tạo
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Ninh Thuận - Trung tâm Giáo dục thường xuyên
  Xem tất cả...