Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Giới thiệu các cơ sở tiếp nhận
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Bình
  Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251
  Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn

  Tại thành phố Đồng Hới:  

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình

  Địa chỉ: Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

   Tại huyện Lệ Thủy: 

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Lệ Thủy (trực thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình) 

  Tại huyện Quảng Trạch: 

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Quảng Trạch (trực thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình) 

  Tại huyện Bố Trạch: 

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bố Trạch (trực thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình) 

   

            Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình được thành lập ngày 10 tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 30 QĐ/UB ngày 10/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Bình.

            Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và sự phân công Sở Giáo duc & Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đáng kể cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

            Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Thường tỉnh Quảng Bình đó là tiếp tục là một cơ sở Giáo dục – Đào tạo tin cậy, đáp ứng các điều kiện học tập ngày càng cao của xã hội, có năng lực cần thiết để tham gia mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề, hình thức, cấp độ đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và những người lao động được chuẩn hóa, nâng cấp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mở rộng hiểu biết về kiến thức, kỹ năng, công nghệ mới, nhằm xây dựng gia đình, quê hương, đất nước giàu mạnh.

            Để nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo theo kịp nhu cầu học tập ngày càng đa dạng tại địa phương, năm 2008, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế mở các lớp đào tạo Đại học hệ Từ xa. Đến nay, nhờ sự phối hợp này đã có nhiều người tốt nghiệp được cấp bằng Đại học, bổ sung một cách đáng kể nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế  – xã hội của địa phương.

            Hiện có hơn 1300 sinh viên đang theo học hệ Từ xa của Trung tâm Đào tạo Từ xa – ĐHH tại tỉnh Quảng Bình. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo Từ xa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình tuyển sinh đào tạo Đại học Từ xa ở các chuyên ngành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu học tập tại địa phương.

   

   

   

   

   

  Bài viết khác
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại thành phố Hà Nội
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Thanh Hóa
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Nghệ An
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Trị - Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Trị - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Ngãi
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Bình Định
  Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa tại tỉnh Phú Yên
  Xem tất cả...