Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Danh bạ điện thoại. email

  Phòng Tổ chức - Hành chính 

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Bùi Lê  Vân Anh
  Trưởng phòng
  0543.830779
   
  2
  3
  4
  5
  Nguyễn Thị Hy
  Nguyễn Đắc Kiếm
  Đặng Xuân Khánh
  Nguyễn Khắc Phú
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.898797
  0543.830776
  0543.830776
  0543.830776
  Tổ Tổ chức
  6
  7
  8
  9
  10
  11
   
  ThS. Lê Thị Diệu Hương 
  Trương Thị Minh Thạnh
  Ngô Thị Mận
  Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Hoàng Thị Phương Thảo
  Phạm Thị Thúy
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  0543.898797
  0543.833538
   
  0543.830776 
  0543.833538
  0543.830776
   
  Tổ hành chính
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  Cao Văn Thông
  Nguyễn Văn Hoành
  Phan Đình Hoàng
  Phan Phước
  Trần Đình Tuấn
  Hoàng Thị Hồng Vân
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.837387
  0543.837387
  0543.837387
   
  0543.837387
  0543.837387
  Tổ Cơ sở vật chất

  Phòng Kế hoạch - Tài chính 

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  Vũ Thị Thu Hà
  Trưởng phòng 
  0543.830756
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Dương Thị Ni Na 
  ThS. Lê Quang Lâm
  Đỗ Thị Kim Quế
  Nguyễn Thị Sương
  Nguyễn Thị Phương Thanh
  Trương Thị Hồng Trinh
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830757
  0543.830757
  0543.830757
  0543.830756
  0543.830756
  0543.830757
  Tổ Quản lý học phí
  8
  Võ Thị Hiên 
  Kế toán trưởng
  0543.883336
   
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Nguyễn Thị Thu Lan 
  Nguyễn Thị Ngọc Hà
  Võ Thị Yến Mai
  Lâm Thái Bảo Ngân
  ThS. Lê Bá Thông
  Phan Thị Trinh
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.883336
  0543.830767
  0543.830767
  0543.830767
  0543.830767
  0543.830767
  Tổ nghiệp vụ kế toán

   Phòng Đào tạo

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN  BỘ PHẬN
  1  Tiến sĩ Lê Nam Hải  Phó Giám đốc TT kiêm Trưởng phòng  0543.830747  Ban Giám đốc
  2
  3
  4
  5
  6
  ThS. Hồ Đắc Mai Hân 
  Nguyễn Anh Toàn
  Trần Thị Phương Dung
  ThS. Nguyễn Minh Hưng
  Võ Thị Phượng
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830766
  0543.984898
  0543.830766
  0543.984898
  0543.830766
  Tổ Kế hoạch đào tạo
   
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  Lâm Thái Bình 
  ThS. Lê Thị Hoàng Oanh 
  Lê Quang Đạo
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trần Công Khoa
  Nguyễn Thị Phượng Vỹ
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   

   

  0543.956659

  0543.837385
  0543.846657
  0543.846657
  0543.837385
  0543.846657
   
   
  Tổ Công tác Sinh viên
   
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Nguyễn Văn Long 
  Trần Thị Dung
  Huỳnh Thị Diệu Hiền 
  Lê Quốc Huy
  Lê Văn Quốc Huy
  Nguyễn Văn Lợi
  Tôn Đức Minh
  Nguyễn Thị Phương Nhung 
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830781
  0543.830781
  0543.830781
  0543.828520
  0543.828520
  0543.828520
  0543.830781
  0543.828520
  Tổ Giáo vụ 1
   
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  ThS. Võ Đình Lâm 
  Trần Hữu Cường
  Nguyễn Hữu Linh
  Nguyễn Khánh Trí
  Trần Ngọc Tuấn
  Trương Thị Minh Tuyết
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.833539
  0543.830772
  0543.833539
  0543.833539
  0543.830772
  0543.830772
  Tổ Giáo vụ 2
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  Ngô Vĩnh Phước
  ThS. Lê Thị Thanh Hương
  Trần Hoàng Sơn
  Trần Công Tín
  Nguyễn Sỹ Thanh
  Võ Thị Minh Trang
  Vũ Ngọc Thùy Trang
  Phó Trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.833651
  0543.830773
  0543.833651
  0543.833651
  0543.830773
  0543.830773
  0543.830773
  Tổ Giáo vụ 3
   
  34
  35
  36
  37
  38
  Nguyễn Hoàng Hà 
  Phạm Võ Bích Hồng
  Phạm Thị Hồng Hoa
  Cao Thị Minh Châu
  Phạm Thị Thanh Nhàng
   Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  0543.820860
  0543.820860
  0543.820860
  0511.3893919
  0511.3893919
  Tổ Giáo vụ 4
   

   Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Nguyễn Văn Tuấn
  Trưởng phòng
  0543.830755
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  Hoàng Thị Thu Hà 
  Nguyễn Phan Nhã Hương 
  Văn Thị Hương Bình 
  ThS.Trịnh Quang Y Bình
  Dương Văn Dũng
  Nguyễn Thị Hồng 
  Nguyễn Thị Thu Nhung
  Lê Thị Thảo
  ThS.Hoàng Thị Mỹ Tuyết
  Hồ Thị Kim Vân
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.837356
  0543.850000
  0543.850000
  0543.850000
  0543.830774
  0543.850000
  0543.837356
  0543.830774
  0543.850000
  0543.830774
  Tổ Quản lý điểm và bài thi
   
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
   
  Phan Thị Như Hoa
  Lê Văn An
  Nguyễn Văn An
  Võ Thị Thu Hiền
  Phan Thị Như Hoa
  Trương Lê Diệu Phương
  ThS. Lê Song Thao
   
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  Tổ Quản lý đề thi
  19
  20
  21
  22
  23
  Phan Thế Sơn 
  Đặng Như Nam Hùng
   Trần Thị Linh
  Lê Quang Minh
  Võ Thị Thanh Thảo
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830770
  0543.984398
  0543.830770
  0543.984398
  0543.984398
  Tổ Công nghệ Thông tin

   

   

  Ngày đăng: 12/02/2012
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in