Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Danh bạ điện thoại. email

  Phòng Tổ chức - Hành chính 

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Bùi Lê Vân Anh
  Trưởng phòng
  02343.830779
   
  2
  3
  4
  5
  Nguyễn Thị Hy
  Nguyễn Đắc Kiếm
  Đặng Xuân Khánh
  Nguyễn Khắc Phú
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.898797
  02343.830776
  02343.830776
  02343.830776

  Tổ Tổ chức

  6
  7
  8
  9
  10
  11
   
  ThS. Lê Thị Diệu Hương 
  Trương Thị Minh Thạnh
  Ngô Thị Mận
  Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Hoàng Thị Phương Thảo
  Phạm Thị Thúy
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.898797
  02343.833538
   
  02343.833538
  02343.833538
  02343.830776
   
  Tổ Hành chính
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  Cao Văn Thông
  Nguyễn Văn Hoành
  Phan Đình Hoàng
  Phan Phước
  Trần Đình Tuấn
  Hoàng Thị Hồng Vân
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.837387
  02343.837387
  02343.837387
   
  02343.837387
  02343.837387
  Tổ Cơ sở vật chất

  Phòng Kế hoạch - Tài chính 

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1  Võ Thị Hiên 
  Kế toán trưởng, kiêm phụ trách phòng 
  02343.883336
   
   
  2
  3
  4
  5
  6
   
  ThS. Lê Quang Lâm
  Đỗ Thị Kim Quế
  Nguyễn Thị Sương
  Nguyễn Thị Phương Thanh
  Trương Thị Hồng Trinh
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.830757
  02343.830757
  02343.830756
  02343.830756
  02343.830757
  Tổ quản lý học phí
  7
  Nguyễn Thị Thu Lan 
  Phó trưởng phòng
  02343.883336
   
  8
  9
  10
  11
   
   
  Nguyễn Thị Ngọc Hà
  Võ Thị Yến Mai 
  Lâm Thái Bảo Ngân
  ThS. Lê Bá Thông
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
  02343.830767
  02343.830767
  02343.830767
  02343.830767
   
   
     Tổ nghiệp vụ Kế toán

   Phòng Kế hoạch Đào tạo

           
  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN  BỘ PHẬN
  1      02343.830747  
  2
  3
  4
  5
   
  ThS. Hồ Đắc Mai Hân 
  Trần Thị Phương Dung
  ThS. Nguyễn Minh Hưng
  Võ Thị Phượng
   
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.830766
  02343.830766
  02343.830766
  02343.984898
   
  Tổ Kế hoạch đào tạo
   
   
  6
  7
  8
  9
   
   
   
   
  ThS. Lê Thị Hoàng Oanh 
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trần Công Khoa
  Nguyễn Thị Phượng Vỹ
   
   
   
   
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
   
   
  02343.837385
  02343.846657
  02343.846657
  02343.837385
   
   
   
  Tổ Công tác Sinh viên
   
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  Nguyễn Văn Long 
  Trần Thị Dung
  Huỳnh Thị Diệu Hiền 
  Lê Quốc Huy
  Lê Văn Quốc Huy
  Nguyễn Văn Lợi
  Tôn Đức Minh
  Nguyễn Thị Phương Nhung 
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.830781
  02343.830781
  02343.830781
  02343.828520
  02343.828520
  02343.828520
  02343.830781
  02343.828520
  Tổ Giáo vụ 1
   
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  ThS. Võ Đình Lâm 
  Trần Hữu Cường
  Nguyễn Hữu Linh
  Nguyễn Khánh Trí
  Trần Ngọc Tuấn
  Trương Thị Minh Tuyết
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.833539
  02343.830772
  02343.833539
  02343.833539
  02343.830772
  02343.830772
  Tổ Giáo vụ 2
  24
  25
  26
  27
  28
  29
   
  Ngô Vĩnh Phước
  ThS. Lê Thị Thanh Hương
  Trần Hoàng Sơn
  Trần Công Tín
  Nguyễn Sỹ Thanh
  Vũ Ngọc Thùy Trang
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.833651
  02343.830773
  02343.833651
  02343.833651
  02343.830773
  02343.830773
   
  Tổ Giáo vụ 3
   
  30
  31
  32
   
  Nguyễn Hoàng Hà 
  Phạm Võ Bích Hồng
  Phạm Thị Hồng Hoa
   
   Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.820860
  02343.820860
  02343.820860
   
  Tổ Giáo vụ 4
   
   

   Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Nguyễn Văn Tuấn

  Phó Giám đốc

  kiêm Trưởng phòng

  02343.830755
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
  Hoàng Thị Thu Hà 
  Nguyễn Phan Nhã Hương 
  Văn Thị Hương Bình 
  Dương Văn Dũng
  Nguyễn Thị Hồng 
  Nguyễn Thị Thu Nhung
  Lê Thị Thảo
  ThS.Hoàng Thị Mỹ Tuyết
  Hồ Thị Kim Vân
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.837356
  02343.850000
  02343.850000
  02343.830774
  02343.830774
  02343.850000
  02343.837356
  02343.830774
  02343.850000
   
  Tổ Quản lý điểm và bài thi
  11
  12
  13
  14
  15
  16
   
   
  Lê Văn An
  Nguyễn Văn An
  Võ Thị Thu Hiền
  Phan Thị Như Hoa
  Trương Lê Diệu Phương
  ThS. Lê Song Thao
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Tổ trưởng
   
   
  02343.830778
  02343.830778
  02343.830778
  02343.830778
  02343.830778
  02343.830778
   
   
  Tổ Quản lý đề thi
  18
  19
  20
  21
  22
  Đặng Như Nam Hùng
  Trần Thị Linh
  Lê Quang Minh
  Phan Thế Sơn
  Võ Thị Thanh Thảo
  Cán bộ
  Tổ trường
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.984398
  02343.830770
  02343.984398
  02343.830770 
  02343.830770 
  Tổ Công nghệ Thông tin

  Ngày đăng: 12/02/2012
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in