Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thông báo chung cho sinh viên
  Thời khóa biểu học tập trung đợt 06/2009 tại Bình Phước
  Tin ngày: 06/05/2009
       
  Thời khóa biểu học tập trung đợt 06/2009 tại Hà Nội
  Tin ngày: 06/05/2009
       
  Thông báo về việc công bố điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp tháng 2/2009
  Tin ngày: 15/04/2009
       
  Thông báo bổ sung chuyên mục trong diễn đàn
  Tin ngày: 15/04/2009
       
  Thông báo khai giảng khóa học mới năm 2009 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 08/04/2009
       
  Thông báo thời gian thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ) các ngành Sư phạm theo quy định tháng 04 năm 2009 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 01/04/2009
       
  Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp và khai giảng khóa 2009 cho các tỉnh sau:
  Tin ngày: 01/04/2009
       
  Kế hoạch tập trung để hệ thống hóa kiến thức và giải đáp thắc mắc cho sinh viên ngành Luật học, Quản trị Kinh Doanh và Kế toán năm 2009 tại các tỉnh
  Tin ngày: 10/03/2009
       
  Thông báo kết quả thi tốt nghiệp và nhận đơn xin phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 21&22/02/2009
  Tin ngày: 10/03/2009
       
  Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho các tỉnh sau:
  Tin ngày: 10/03/2009
       
  «   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   »