Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thông báo chung cho sinh viên
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Tây Ninh
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Gia Lai
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh An Giang
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Đồng Nai
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thời khóa biểu học tập trung các ngành Sư phạm đợt tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Khánh Hòa
  Tin ngày: 02/06/2010
       
  Thông báo địa điểm thi tốt nghiệp đợt thi ngày 28&29 tháng 06 năm 2010
  Tin ngày: 26/05/2010
       
  Kế hoạch tập trung tháng 6 năm 2010 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 26/05/2010
       
  Thông báo kế hoạch khai giảng khóa 2010 và phát bằng tốt nghiệp khóa thi tháng 2/2009 tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 26/05/2010
       
  Thông báo kế hoạch khai giảng khóa 2010 và phát bằng tốt nghiệp tại các tỉnh sau:
  Tin ngày: 19/05/2010
       
  «   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   »