Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thông báo chung cho sinh viên
  Kết quả phúc khảo đợt thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2017
  Tin ngày: 18/08/2017
       
  Thông báo kết quả thi tốt nghiệp và nhận đơn xin phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 10&11/6/2017
  Tin ngày: 29/06/2017
       
  Công bố điểm thi tốt nghiệp Đại học, đợt thi tháng 6/2017
  Tin ngày: 27/06/2017
       
  Địa điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2017
  Tin ngày: 29/05/2017
       
  Danh mục các mã học phần
  Tin ngày: 05/05/2017
       
  Thay đổi số tài khoản ngân hàng của Trung tâm
  Tin ngày: 20/02/2017
       
  Danh mục các ngành tuyển sinh trình độ đại học loại hình Giáo dục thường xuyên năm 2017.
  Tin ngày: 30/11/2016
       
  Quy định về mức thu học phí năm 2017 đối với loại hình Đào tạo Từ xa thuộc TTGDTX - Đại Học Huế
  Tin ngày: 27/10/2016
       
  Quy định về việc trả lại học phí và bảo lưu học phí năm 2017 đối với loại hình Đào tạo Từ xa thuộc TTGDTX - Đại Học Huế
  Tin ngày: 27/10/2016
       
  Thông báo về việc hướng dẫn nộp học phí đối với sinh viên hệ Đào tạo Từ xa - Đại học Huế.
  Tin ngày: 27/10/2016
       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   »