Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Hành chính tổng hợp

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
   1
  ThS. Lê Thị Diệu Hương 
  Phó trưởng phòng    
   

  ThS. Bùi Lê Vân Anh

  Nguyễn Thị Hy

  Nguyễn Đắc Kiếm
  Đặng Xuân Khánh

  Nguyễn Khắc Phú

  Phan Phước

  Cán bộ

  Cán bộ

  Cán bộ
  Cán bộ

  Cán bộ

  Cán bộ

  02343.898797
  02343.830776
  02343.830776
  02343.830776

  Tổ Tổ chức

   
   
  Trương Thị Minh Thạnh
  Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Hoàng Thị Phương Thảo
  Phạm Thị Thúy
   
   
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
   
   
   

  02343.898797

  02343.898797
  02343.833538
  02343.833538 
   
   
   
   
   Tổ Hành chính
   
  Cao Văn Thông
  Nguyễn Văn Hoành
  Phan Đình Hoàng
  Hoàng Thị Hồng Vân
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
  02343.837387
  02343.837387
  02343.837387
  02343.837387 
   
   
  Tổ Cơ sở vật chất

   

   

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
     Võ Thị Hiên  Phó trưởng phòng
  02343.883336
   
   
   
   
  ThS. Lê Quang Lâm
  Đỗ Thị Kim Quế
  Nguyễn Thị Sương
  Nguyễn Thị Phương Thanh
  Trương Thị Hồng Trinh
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.830757
  02343.830757
  02343.830756
  02343.830756
  02343.830757
  Tổ quản lý học phí
   
  Nguyễn Thị Thu Lan 
  Kế toán trưởng
  02343.883336
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Ngọc Hà
  Võ Thị Yến Mai 
  ThS. Lê Bá Thông
   
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
   
  02343.830767
  02343.830767
  02343.830767
   
   
   
     Tổ nghiệp vụ Kế toán


    

  Ngày đăng: 01/11/2018
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in