Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Tổ chức - Hành chính

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Bùi Lê Vân Anh
  Trưởng phòng
  02343.830779
   
  2
  3
  4
  5
  Nguyễn Thị Hy
  Nguyễn Đắc Kiếm
  Đặng Xuân Khánh
  Nguyễn Khắc Phú
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.898797
  02343.830776
  02343.830776
  02343.830776

  Tổ Tổ chức

  6
  7
  8
  9
  10
  11
   
  ThS. Lê Thị Diệu Hương 
  Trương Thị Minh Thạnh
  Ngô Thị Mận
  Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Hoàng Thị Phương Thảo
  Phạm Thị Thúy
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.898797
  02343.833538
   
  02343.833538
  02343.833538
  02343.830776
   
  Tổ Hành chính
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  Cao Văn Thông
  Nguyễn Văn Hoành
  Phan Đình Hoàng
  Phan Phước
  Trần Đình Tuấn
  Hoàng Thị Hồng Vân
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.837387
  02343.837387
  02343.837387
   
  02343.837387
  02343.837387
  Tổ Cơ sở vật chất

   

  Ngày đăng: 30/11/2015
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in