Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1
  ThS. Nguyễn Văn Tuấn
  Trưởng phòng
  0543.830755
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  Hoàng Thị Thu Hà 
  Nguyễn Phan Nhã Hương 
  Văn Thị Hương Bình 
  ThS.Trịnh Quang Y Bình
  Dương Văn Dũng
  Nguyễn Thị Hồng 
  Nguyễn Thị Thu Nhung
  Lê Thị Thảo
  ThS.Hoàng Thị Mỹ Tuyết
  Hồ Thị Kim Vân
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.837356
  0543.850000
  0543.850000
  0543.850000
  0543.830774
  0543.850000
  0543.837356
  0543.830774
  0543.850000
  0543.830774
  Tổ Quản lý điểm và bài thi
  12
  13
  14
  15
  16
  17
   
   
  Lê Văn An
  Nguyễn Văn An
  Võ Thị Thu Hiền
  Phan Thị Như Hoa
  Trương Lê Diệu Phương
  ThS. Lê Song Thao
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Tổ trưởng
   
   
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
  0543.830778
   
   
  Tổ Quản lý đề thi
  18
  19
  20
  21
  22
  Đặng Như Nam Hùng
  Trần Thị Linh
  Lê Quang Minh
  Phan Thế Sơn
  Võ Thị Thanh Thảo
  Cán bộ
  Tổ trường
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.984398
  0543.830770
  0543.984398
  0543.830770 
  0543.830770 
  Tổ Công nghệ Thông tin

   

  Ngày đăng: 30/11/2015
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in
  Bài viết khác
  Phòng Tổ chức - Hành chính (30/11/2015)
  Xem tất cả...