Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Đào tạo

   

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN  BỘ PHẬN
  1      0543.830747  
  2
  3
  4
  5
  6
  ThS. Hồ Đắc Mai Hân 
  Nguyễn Anh Toàn
  Trần Thị Phương Dung
  ThS. Nguyễn Minh Hưng
  Võ Thị Phượng
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830766
  0543.984898
  0543.830766
  0543.984898
  0543.830766
  Tổ Kế hoạch đào tạo
   
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
   
  Lâm Thái Bình 
  ThS. Lê Thị Hoàng Oanh 
  Lê Quang Đạo
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trần Công Khoa
  Nguyễn Thị Phượng Vỹ
   
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
  0543.956659
  0543.837385
  0543.846657
  0543.846657
  0543.837385
  0543.846657
   
   
  Tổ Công tác Sinh viên
   
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Nguyễn Văn Long 
  Trần Thị Dung
  Huỳnh Thị Diệu Hiền 
  Lê Quốc Huy
  Lê Văn Quốc Huy
  Nguyễn Văn Lợi
  Tôn Đức Minh
  Nguyễn Thị Phương Nhung 
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.830781
  0543.830781
  0543.830781
  0543.828520
  0543.828520
  0543.828520
  0543.830781
  0543.828520
  Tổ Giáo vụ 1
   
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  ThS. Võ Đình Lâm 
  Trần Hữu Cường
  Nguyễn Hữu Linh
  Nguyễn Khánh Trí
  Trần Ngọc Tuấn
  Trương Thị Minh Tuyết
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  0543.833539
  0543.830772
  0543.833539
  0543.833539
  0543.830772
  0543.830772
  Tổ Giáo vụ 2
  27
  28
  29
  30
  31
  32
   
  Ngô Vĩnh Phước
  ThS. Lê Thị Thanh Hương
  Trần Hoàng Sơn
  Trần Công Tín
  Nguyễn Sỹ Thanh
  Vũ Ngọc Thùy Trang
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  0543.833651
  0543.830773
  0543.833651
  0543.833651
  0543.830773
  0543.830773
   
  Tổ Giáo vụ 3
   
  33
  34
  35
   
  Nguyễn Hoàng Hà 
  Phạm Võ Bích Hồng
  Phạm Thị Hồng Hoa
   
   Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  0543.820860
  0543.820860
  0543.820860
   
  Tổ Giáo vụ 4
   

   

  Ngày đăng: 30/11/2015
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in
  Bài viết khác
  Phòng Tổ chức - Hành chính (30/11/2015)
  Phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (30/11/2015)
  Xem tất cả...