Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Đào tạo

   

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN  BỘ PHẬN
           
   
   
   
  ThS. Hồ Đắc Mai Hân 
  Trần Thị Phương Dung
  ThS. Nguyễn Minh Hưng
  Võ Thị Phượng
   
  Phó trưởng phòng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.830766
  02343.830766
  02343.830766
  02343.984898
   
  Tổ Kế hoạch đào tạo
   
   
   
   
   
   
   
  ThS. Lê Thị Hoàng Oanh 
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Trần Công Khoa
  Nguyễn Thị Phượng Vỹ
   
   
   
   
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
   
   
  02343.837385
  02343.846657
  02343.846657
  02343.837385
   
   
   
  Tổ Công tác Sinh viên
   
   
  Nguyễn Văn Long 
  Trần Thị Dung
  Huỳnh Thị Diệu Hiền 
  Lê Quốc Huy
  Lê Văn Quốc Huy
  Nguyễn Văn Lợi
  Tôn Đức Minh
  Nguyễn Thị Phương Nhung 
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.830781
  02343.830781
  02343.830781
  02343.828520
  02343.828520
  02343.828520
  02343.830781
  02343.828520
  Tổ Giáo vụ 1
   
   
  ThS. Võ Đình Lâm 
  Trần Hữu Cường
  Nguyễn Hữu Linh
   
  Trần Ngọc Tuấn
  Trương Thị Minh Tuyết
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  02343.833539
  02343.830772
  02343.833539
   
  02343.830772
  02343.830772
  Tổ Giáo vụ 2
   
   
  Ngô Vĩnh Phước
  ThS. Lê Thị Thanh Hương
  Trần Hoàng Sơn
  Trần Công Tín
  Nguyễn Sỹ Thanh
  Vũ Ngọc Thùy Trang
   
  Phó trưởng phòng
  Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.833651
  02343.830773
  02343.833651
  02343.833651
  02343.830773
  02343.830773
   
  Tổ Giáo vụ 3
   
   
   
  Nguyễn Hoàng Hà 
  Phạm Võ Bích Hồng
  Phạm Thị Hồng Hoa
   
   Tổ trưởng
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.820860
  02343.820860
  02343.820860
   
  Tổ Giáo vụ 4
   

   

  Ngày đăng: 30/11/2015
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in
  Bài viết khác
  Phòng Hành chính tổng hợp (01/11/2018)
  Phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (30/11/2015)
  Xem tất cả...