Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các phòng ban
  Phòng Kế hoạch - Tài chính

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN BỘ PHẬN
  1  Võ Thị Hiên 
  Kế toán trưởng, kiêm phụ trách phòng 
  02343.883336
   
   
  2
  3
  4
  5
  6
   
  ThS. Lê Quang Lâm
  Đỗ Thị Kim Quế
  Nguyễn Thị Sương
  Nguyễn Thị Phương Thanh
  Trương Thị Hồng Trinh
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Tổ phó
  Cán bộ
  Cán bộ
   
  02343.830757
  02343.830757
  02343.830756
  02343.830756
  02343.830757
  Tổ quản lý học phí
  7
  Nguyễn Thị Thu Lan 
  Phó trưởng phòng
  02343.883336
   
  8
  9
  10
  11
   
   
  Nguyễn Thị Ngọc Hà
  Võ Thị Yến Mai 
  Lâm Thái Bảo Ngân
  ThS. Lê Bá Thông
   
   
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
  Cán bộ
   
   
  02343.830767
  02343.830767
  02343.830767
  02343.830767
   
   
     Tổ nghiệp vụ Kế toán

   

  Ngày đăng: 30/11/2015
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in
  Bài viết khác
  Phòng Tổ chức - Hành chính (30/11/2015)
  Phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (30/11/2015)
  Phòng Đào tạo (30/11/2015)
  Xem tất cả...